Fana: At a Speed of Life!

ኩባኒያ ሆርን አፍሪካ ኮንስትራክሽን ኤንድ ትሬድ ኣብ ትግራይ መንበሪ አባይቲ ንምህናፅ ካብ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ብፅሒት ዓዲጉ

0 100

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ሆርን አፍሪካ ኮንስትራክሽን ኤንድ ትሬድ ዝተብሃለ ኩባንያ ኣብ ትግራይ መንበሪ አባይቲ ንምህናፅ ካብ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ብጽሒት ዓዲጉ።

እቲ ኩባንያ በቢዓመቱ 8 ሺሕ መንበሪ አባይቲ ክሃንፅ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ።

ፕሬዚዳንት እቲ ኩባንያ ኣይተ ጌታቸዉ ወላሞ ከምዝበልዎ፥ ኣስታት 500 ዝኾኑ ኮንትራክተራት ትግራይ አባላት ኮይኖም እቲ ሼር ኣለዉ።

እቶም ዝህነፁ አባይቲ ዘመናዊ ካብ ምግባር ብተወሳኺ፥ ፋብሪካ ንምህናፅ ዓሊሙ ይንቀሳቀስ ምህላዉ እውን ገሊፆም።

እዚ ድማ ዘመናዊ እታወታት ኮንስትራክሽን ኣብ ክልል ንምፍራይ እውን ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉ።

ዛጊድ ኣስታት 300 ዝኾኑ ዉልቀ ሰባት ብፅሒት ከምዝዓደጉ ኣይተ ጌታቸዉ ገሊፆም።

ኣባላት እቲ ኩባንያ ንዝኾኑ ዉልቀ ሰባት 50 ዕፃ ክዕድጉ ትፅቢት ይግበረሎም።

ዓቕሚ ንዘይብሎም ወገናት ድማ ክሳብ 10 ሺሕ ብፅሒት ክዕድጉ ይኽእሉ እዮም።

እቲ አብ ከተማ መቐለ ክህነፅ እተሓሰበ መንበሪ ኣባይቲ ብመልክዕ ሪል ስቴት እንትትኸዉን፥ 75 ሚእታዊ ካብ ወፃኢ ዓዲ ዝተረኸበ ልቓሕ እዩ ተባሂሉ።

ኣካያዲ ስራሕ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ኣይተ ክብረአብ ተወልደ ብግደኦም፥ እቲ ዝህነፅ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ክዛዘም እዩ ኢሎም።

ብሳራ አብራሃለይ

Comments
Loading...