Fana: At a Speed of Life!

ኣመሪካ ነዳዲ ዝፀዓነት ዓባይ መርከብ ኢራን ንክትሕዝ ኣዚዛ

0 48

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣመሪካ ነዳዲ ዝፀዓነት ዓባይ መርከብ ኢራን ንክትሕዝ ኣዚዛ።

2 ነጥቢ 1 ሚሊየን በርሚል ነዳዲ ዝፀዓነት ግራስ 1 ዝተብሃለት ዓባይ መርከብ ገንኢ-ነዳዲ ኢራን 4 ሓምለ ብዘይሕጋዊ መገዲናብ ሶርያ ነዳዲ ተስግር ነይራ ብዝብል ጥርጣረ ኣብ ጅብራልተር ተታሒዛ ፀኒሓ።

ይኹን እምበር ምምሕዳር ግዝኣት ጅብራልትር፥ መርከብ ግራስ 1 እቲ ነዳዲ ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዘይትሸጦ መረጋገፂ በፂሑዎ ነይሩ’ዩ።

ብምዃኑ ድማ ዳይና ጅብራልተር፥ እታ ነዳዲ ዝፀዓነት ገንኢ ናፃ ክትልቀቕ ወሲኑ።

መንግስቲ ኣሜሪካ ግን፥ እታ ገንኢ ነዳዲ ክትትሓዝ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።

ዳይና ጅብራልተር ንትእዛዝ ኣመሪካ ነፂጉዎ።

ቅድም ክብል ኢራን መርከባ ምስተዓገተታ፥ “ዘይሕጋዊ ኢድ ኣእታውነት’ዩ” ክትብል ገሊፃቶ ምንባራ ይዝከር።

ግራስ 1 ምስ ተዓገተት፥ ኢራን ድማ ኣብ ሆርሙዝ ዝነበረት ናይ እንግሊዝ ባንዴራ ዝሰቐለት መርከብ ፅዕነት ነዳዲ ኢንግሊዝ ዓጊታ ነይራ።

እታ ስቴና ኢምፔሮ ዝተብሃለት መርከብ፥ “ዓለማዊ ሕግታት ባሕሪ” ጥሒሳ’ያ ክትብል ገሊጻ’ያ።

ብዙሓት ግን ‘ሕነ ምፍዳይ’ እዩ ክብሉ ገሊፀሞ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...