Fana: At a Speed of Life!

ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ዘተ ነፂጋቶ

0 85

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ )ሰሜን ኮርያድሕሪ ሐዚ ምስ ደቡብ ኮርያ ክዛተ ኣይደልንብምባል ዘተ ክልቲኤን ሃገራት ነጺጋቶ።

ክልቲኤን ኮርያ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም ኣብ ክልተ ከመዝተኸፈላ ይፍለጥ።

ደቡብ ኮርያ ካብ መግዛእቲ ጃፓን ናፃ ዝወፅአትሉ መዓልቲ ሓርነት ኣብ ዘኽበረትሉ ዕለት(ትማሊ) መራሒ ደቡብ ኮሪያ ሚን ኢን ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2045 ቐጠና ኮርያ ናብ ሓድነት ከም ዝመፅእ ተዛሪቦም።

እቶም መራሒቐጠና ኮርያ ካብ ኒውክለር ናፃ ዝኾነ ዞባ ናይ ምግባር ዕላማ ኣብ ወሳናይ ነጥቢ እኳ እንተበፅሐ፥ ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ኮርያ ዝካየድ ዘተ ግን ካብ ምትህልላኽ ዝተልዓለ ፍታሕ ዝሰኣነ ጉዳይ ኮይኑክብሉ ገሊፆም።

ሚን ኢን ብቴሌቪዥን እታ ሃገር ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ፥ ንምብራቕ ኤዥያን ዓለምን ሰላምን ምዕባለን ዘምፅእ ሓድሽ ቐጠና ኮርያ ይፅበየና ኢሎም።

ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ትርጉም ዘተ ብምሕታት፥ሐዚውን ደቡብ ኮርያ ምስ ኤሜሪካ ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ታዕሊም እናካየደት ብዛዕባ ሰላማዊ ቑጠባን ሰላማዊ ስርዓተ መንግስትን ክህሉ ክትዛረብ መሰል የብላንኢላ።

ሚን ኢን ንዝሃብዎ መግለፂ ብፅሑፍ ምላሽ ዝሃበት ሰሜን ኮርያ፥ ሎሚ ንጉሆ ድማ ናብ ምብራቓዊ ገምገም ባሕሪ ፈተነ ክልተ ሚሳይል ከም ዘካየደት ወተሃደራት ደቡብ ኮሪያ ገሊፆም።

ቅድሚ ሽዱሽተ መዓልቲ ክልተ ሓፂር ርሕቐት ዝውንጨፉ ሚሳይላት ዘወንጨፈት ሰሜን ኮርያ፥ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ሽዱሽተ ግዘ ሚሳይል ኣወንጪፋ ኣላ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...