Fana: At a Speed of Life!

ኣብ መቐለ 5 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ውድድር ጉያ ደቂ ኣንስቲዮ ንመጀመሪያ ጊዘ ክካየድ ኢዩ

0 92

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ከተማ መቐለ ብምኽኒያት በዓል ኣሸንዳ 5 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ውድድር ጉያ ደቂ ኣንስቲዮ ንመጀመሪያ ጊዘ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ከምዝካየድ ተገሊፁ።

ኣትሌት ገብረእግዚያብሔር ገብረማሪያምን በዓልቲ ቤቱ ኣትሌት ወርቅነሽ ኪዳነን ዘጣየሽዎ ናትና ስፖርት ኤቨንትስ፥ ካብ ዓመተ 2009 ጀሚሩ ዓመታዊ ውድድራት ጉያ ጎደና እናሳለጠ ከምዝመፀ ይፍለጥ።

ብመሰረት እዚ ሎሚ ዘበን እውን ንመበል ሳልሳይ ጊዘ 10 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ውድድር ጉያ ኣብ ጎደናን ካልኣይ ዙር ውድድር ጉያ ህፃናትን ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ኢዩ።

ናትና ስፖርት ኤቨንትስ ብዋናነት ዝመርሖ ብምኽኒያት በዓል ኣሸንዳ 5 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ውድድር ጉያ ደቂ ኣኒስቲዮ ንመጀመሪያ ጊዘ ዕለተ ሰምበት 12 ነሓሰ 2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ከምዝካየድ ድማ ተገሊፁ።

መስራቲት ናትና ስፖርት ኤቨንትስ ኣትሌት ወርቅነሽ ኪዳነ ከምዝበለቶ፥ እቲ ውድድር  ኣትሌታት ደቂ ኣንስቲዮ ንምብቃዕን ተተካእቲ ስፖርተኛታት ንምፍራይን ዝዓለመ ኢዩ።

ብተወሳኺ ኣብ ከተማ መቐለ ኢሉ እውን ኣብ መላእ ትግራይ ውድድራት ጉያ ንክስፋሕፍሑን ኣብቲ ክልል ንዝህነፅ ማእኸል ኣትሌቲክስ ዝኸውን እቶት ንምርካብን ዘኽእል ከምዝኾነ ኣትሌት ወርቅነሽ ገሊፃ።

ብመሰረት እዚ ነቲ ውድድር ንምግባር ዘድሊ ቅድመ ምድላው ከምዝተወገነ እታ ኣትሌት ኣፍሊጣ።

Comments
Loading...