Fana: At a Speed of Life!

ንሕማም ኢቦላ ክፍውስ ተስፋ ዝተነበረሉ ፈውሲ 90 ሚእታዊ እወንታዊ ውፅኢት ኣርእዩ

0 57

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ንሕማም ኢቦላ ክፍውስ ተስፋ ዝተነበረሉ ፈውሲ 90 ሚእታዊ እወንታዊ ውፅኢት ኣርእዩ

ተመራመርቲ፥ ሕማም ኢቦላ ኣብ ቀረባ እዋን ክሓውን ክከላኸልዎን ዘኽእል ተስፋ ዝህብ ውፅኢት ከምዝረኸቡ  ገሊፆም።

ኣርባዕተ ኣፋውት ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ከምዝተፈተነን ክልተ ካብቲ መድሓኒታት፥ ኣብቶም ሕሙማት ፅቡቕ ምምሕያሽ ንኽረአ ከምዝሓገዘን ተገሊፁ።

ሰብ መዚ ጥዕና ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ከምዝሓበርዎ፥ እቲ ፈውሲ ንኹሎም ሕሙማት ኢቦላ ከሕዊ ከምዘይኽእል ሓቢሮም ኣለዉ።

ነዚ ፈተነ ዝመወለ ሃገራዊ ትካል ኣላርጂክን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ብግድእ፥ ኣብዚ ዝግብር ዘሎ ቃልሲ ኣንፃር ኢቦላ ወፅኢት እቲ ፈተነ “ኣዝዩ ፅቡቕ ዜና’ዩ” ክብል ገሊፅዎ።

ብምስዓብ “እዚ ብሳይንስ ተደጊፉ ንመጀመርታ እዋን ዝተኻየደ ኮይኑ መጠነ ሞት ኣብ ምንካይ ዓቢ ግደ ክህልዎ’ዩ” ይብል።

እቶም REGN-EB3 ከምኡ እውን mAb114 ዝብል ስያመ ዝተውሃቦም መድሓኒታት፥ ኣብ ውሽጢ ኣካላት እቶም ሕሙማት ብምእታው ነቶም ቫይረሳት ኢቦላ ብምጥቓዕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዋህዮታት ዝፈጥርዎ ፅልዋ ከምዝንኪ ይገብሩ።

ካብዞም ንፈተነ ዝተዳልዉ ኣርባዕተ ዓይነት ኣፋውስ፥ እቶም ክልተ ትሑት ውፅኢት ስለዘርኣዩ ኣብ ጥቕሚ ከምዘይውዕሉ’ውን ተሓቢሩ።

ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 1 ሺሕን 800 ሰባት ብኢቦላ ከምዝሞቱ ዝዝከር ኢዩ።

 

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...