Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ትግራይ ንምክልኻልን ምቑፅፃርን ሕማም ዓሶ ጠመተ ተዋሂቡ ይስራሕ ከምዘሎ ተገሊፁ

0 100

ኣዲስ ኣበባ ፣ 6 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ንምክልኻልን ምቑፅፃርን ሕማም ዓሶ ጠመተ ተዋሂቡ ይስራሕ ከምዘሎ ቤት ፅሕፈት ሓለዋ ጥዕና እታ ወረዳ ገሊፁ።

ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ክኢላ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ኣይተ ታደሰ ደሳለኝ ከምዝገለፅዎ፥ ወረዳ ስሓርቲ ሳምረ ካብተን ኣዝየን ብሕማም ዓሶ ተጠቃዕቲ ዝኾና ወረዳታት ሓንቲ ኢያ።

ስለዝኾነ ሕብረተሰብ ግቡእ ኣጠቓቕማ ዛንዚራ ክህልዎ፣ ቅልጡፍ ግልጋሎት ሕክምና ክረክብን ፅሬት ውልቀን ከባብን ክሕልው በዚ ኣቢሉ ድማ ነቲ ሕማም ንክከላኸሎ ይስራሕ ከምዘሎ ገሊፆም።

ብመሰረት እዚ ቅድሚ ሓደ ዓመት 57 ሺሕን 900 ዛንዚራ ክዕደል ስለዝተገበረ ሕብረተሰብ ብፅሬትን ጥንቃቐን ሒዙ ክጥቀመሉ፣ ፅሬት ውልቅኡን ከባቢኡን ክሕሉን ምልክት እቲ ሕማም ዝተርኣዮ ሰብ እንተልዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ስዓት ናብ ትካላት ጥዕና ብምኻድ ግልጋሎት ሕክምና ክረክብን ስራሕቲ ምልዕዓልን ኣስተምህሮን ይወሃብ ከምዘሎ ሓቢሮም።

ሰብ ሞያ ጥዕና ድማ ነቲ ሕማም ንምክልኻልን ምቑፅፃርን ዓሊሞም ካብኦም ዝድለ ስራሕቲ ይውግኑ ከምዘለዉ ተዛሪቦም።

ኣብቶም ዝሓለፉ ዓማውቲ ልዕሊ 41 ሽሕ ህዝቢ እታ ወረዳ ካብ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ንኣስታት 21 ሽሕ መንበሪ ኣባይቲ ብፀረ ጣንጡ ኬሚካል ይንፀግ ነይሩ ዝበሉ ኣይተ ታደሰ፥ ኣብዚ ክልተ ዓመት እዚ ግን ቀረብ ኬሚካል ብብርኪ ክልል ይኹን ወረዳ ብዘይ ምህላዉ ነፀጋ ኬሚካል መንበሪ ኣባይቲ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም።

መከላኸሊ መገዲ ብዘይ ምህላዉ ድማ እቲ ሕማም ብብርኪ ወረዳ ካብቲ ዝነበሮ ትሕቲ 10 ሚእታዊ ዝርግሐ ወሲኹ ናብ 13 ሚኢታዊ ከምዝበፅሐን መንግስቲ ፌዴራልን ክልልን ድማ ነዚ ፀገም ብዝግባእ ተረዲኦም ህፁፅ ፍታሕ ከቐምጡ ከምዝግባእን ኣተሓሳሲቦም።

ፍልፍል፡ጋዜጣ መቓልሕ ትግራይ

Comments
Loading...