Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ሪፎርም ኢኮኖሚ ዘድሃበ ዘተ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስቴር ይሳለጥ ኣሎ

0 41

ኣዲስ ኣበባ ፣ 6 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)መበገሲን ኣንፈትን ሪፎርም ኢኮኖሚ ብዝብል ርእሲ ዝተሰናደአ መድረኽ ዘተ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስቴር ሎሚ መዓልቲ ይሳለጥ ኣሎ።

እቲ መድረኽ ዘተ “ሓዱሽ ወግዒ” ዝብል ስያመ ዘለዎ ኢዩ።

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ሚኒስቴር ፋይናንስ ኣይተ ብሩክ ታዬ፥ ኣብ ዝሓለፉ 17 ኣዋርሕ ተግባራዊ ዝኾኑ ስራሕቲ ምምሕያሻት ኣቕሪቦም።

ብመሰረት እዚ መፍትሒ ዘድሊዮም ናህሪታት ዋጋ፣ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢን ኣከፋፍላ ልቓሕን ዝጥምቱ ፖሊሲታት፣ መሓንቕ ንግዲ ምፍታሕን ትካላት ልምዓት መንግስቲ ናብ ውልቀ ናይ ምዝዋር ምንቅስቓሳትን ብዝምልከት ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣብሪሆም።

እፎይታ ልቓሕ፣ ዘይተዛዘሙ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ምዝዛምን ሕግታት ናይ ምዕሟቕን ምኽላስን ስራሕቲ ከምዝተዓመሙ እውን ገሊፆም።

ኣይተ መሳይ ታደሰ ብግደኦም፥ ኣብ ኣቕርቦት ልቓሕ ንሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲን ወፃኢን፣ ልዕል 28 ሚኢታዊ ደቂ ኣኒስቲዮ ዝሳተፋሎም ሶሻል ኢንተርፕራይዛት ዝምዝገብሉን ዝመሓደሩሉን ኣገባብን ኣብ ክሊ ሕፅረት ኣቕርቦት ልቓሕን ትኹረት ዝገበረ ስራሕ ከምዘድሊ ሓቢሮም።

ኣብ ኢትዮጵያ፥ ኣብ ሰደድ ወፃኢ ዓለም ለኻዊ ኣሰራርሓ ናይ ምግንዛብ ክፍተት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ምምዕባል ከምዘይተኽኣለ እውን ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ።

ማዕቐፋት ሕጊን ኣሰራርሓን፥ ሰብ ሃፍቲን ውሱናት ክፋላት ሕብረተሰብን ጥራሕ ዘይኮነስ ውልቀ ሰባት እውን መሰረት ዝገበሩ ንክኾኑ ምስራሕን ነዚ ንምፍፃም ዘኽእል ዝሓሸ ትልሚ ምስንዳእን ከምዘድሊ ኣፅንኦት ተዋሂቡ።

“ሓዱሽ ወግዒ” ዝብል ስያመ ዘለዎ መድረኽ ዘተ፥ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ብምድሃብ ቅድመ ሐዚ እውን ከምዝተኻየደ ይዝከር።

Photo credit: Office of the Prime Minister-Ethiopia

Comments
Loading...