Fana: At a Speed of Life!

ቀዳማይ ሚ/ር ዶ/ር ኣቢይ ብምኽኒያት መበል 1 ሺሕን 440 ዓመት በዓል ዓረፋ መልእኽቲ “እንኳዕ ኣብፀሐኩም” ገሊፆም

0 88

ኣዲስ ኣበባ ፣ 4 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ቀዳማይ ሚኒስትር ፌዴሪኢ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዘኽብርዎ መበል 1 ሺሕን 440 ዓመት በዓል ዓረፋ ምኽኒያት ብምግባር መልእኽቲ እንኳዕ ኣብፀሐኩም ኣመሓላሊፎም።

ዒድ ኣል ኣድሃ፥ ኣላህ ፍቕሪን እምነትን ነብዩ ኢብራሂም ንምፍታን ውላዶም ንመስዋእቲ ንከቕርቡ ትእዛዝ ዝሃበሉ ዕለት ንምዝካር ተባሂሉ ዝኽበር ሃይማኖታዊ በዓል ኢዩ።

ስለዝኾነ እቲ በዓል፥ “ ናይ መስዋእቲ በዓል” ተባሂሉ ከምዝፅራሕ ሊቃውንቲ እቲ እምነት የረድኡ።

እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እንኳዕ ኣብፀሐኩም፥ በዓል ኢድ ኣልኣድሃን ስነ ስርዓት ሓጅን ኣብዚ ዘመን ንዘለና ኢትዮጵያውያን እወንታዊ ተግባር ንክህልወና ዝገብር ኢዩ ኢሎም።

ነዚ እውን ብንስሃ፣ ይቕሬታ፣ ምሕረትን ይቕረይቕረን ሓድነት ምቕፃል ፅቡቕ ምዃኑ ካብ ኣቦና ኣደምን እነና ሃዋን ምምሃርን ምትግባርን ከምዝግባእ አገንዚቦም።

ኢትዮጵያውያን ትማሊ ዘመዝገብናዮም ብዙሓት ሓበራዊ ዓወታትና ንቐፃሊ ከምስንቂ ብምጥቃም ንዝበለፀ ሓድነትን ምዕባለን ክንተግህ ከምዝግባእ እውን ሓቢሮም።

ዘለዉና ፀገማት ሕልኽልኽ ዝበሉ እኳ እንተኾኑ ሓድነትና ሓሊና እንተቐፂልና ዘይንፈትሖ ፀገም የለን እውን ኢሎም።

ንዓመታት ተኸፋፊሉ ዝፀንሐ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ዝፈጠረሉ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ሓድነቱ ንምጥንኻር ብሓባር ክንቀሳቐስ ከምዝግባእ ድማ ገሊፆም።

እቲ በዓል ህዝበ ሙስሊም ዘለዎ ሓጎስ ዕፅፊ ዝገብረሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ቀፃሊ ተስፍኡ ዘለምልመሉ ክኸውን ከምዝግባእ እውን ሓቢሮም።

ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ሙስሊም ዝፍጠር ሓድነት ንኢትዮጵያ ሓድነት እውን ኣዝዩ ከምዝጠቅም መንግስቲ ይግንዘብ ኢዩ ኢሎም።

ህዝበ ሙስሊም ነቲ በዓል እንተኽብሩ ብመሰረት እቲ እምነት ዝእዝዞ ዓቕሚ ንዘይብሎም ብምሕጋዝ፣ ዘለዎ ብምክፋልን ንድኻታት ብምሕጓስን ክኸውን ከምዝግባእ ገሊፆም።

Comments
Loading...