Fana: At a Speed of Life!

ተጋሩ ነጋዶ ዘካይድዎ መድረኽ ቴሌቶን ትግራይ ሎሚ መዓልቲ ክሳለጥ ኢዩ

0 141

ኣዲስ ኣበባ፣ 14 ሓምለ፣ 2011(ኤፍ ቢ ሲ)ተጋሩ ነጋዶ ዘካይድዎ መድረኽ ቴሌቶን (ምትእኽኻብ እቶት) ትግራይ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ክሳለጥ እዩ።

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ መጠን ድኽነትን ስእነት ስራሕን ንምቕራፍ፣ ሓደሽቲ መደባት ልምዓት ንምፍፃምን ኩለመዳይ ዓቕሚ ዝወነነት ትግራይ ንምህናፅን ዝዓለመ ምትእኽኻብ እቶት ከምዘካይድ ምግላፁ ይዝከር።

ንምትእኽኻብ እቲ እቶት ድማ በቢውዳብኡ ሓሙሽተ ኮሚቴታት ከምዝተጣየሻን ኣብ ኩለን ጨንፈራት ደደቢት ማይክሮፋሮናንስ፣ ባንኪ ኣንበሳ፣ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያን ባንኪ ወጋገንን ሒሳብ ቁፅሪ ባንኪ ተኸፊትሉ ንህዝቢ ዕላዊ ከምዝተገበረ ይፍለጥ።

ብመሰረት እዚ ተጋሩ ነጋዶ ዘሳልጥዎ መድረኽ ቴሌቶን ብምኽንያት መስዋእቲ ጀጋኑ ተጋሩ ጀነራላት እናተናውሐ ዝፀንሐ እንትኸውን፥ ሎሚ ዕለተ ሰንበት 14 ሓምለ 2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ብዝልዓለ ድምቀት ከምዝካየድ ተገሊፁ።

ኣባል ፈፃሚት ኮሚቴ ምትእኽካብ እቶት ኣይተ ፍፁም ኣስገዶም ከምዝበልዎ፥ እቲ መድረኽ ትግራዋይነት ብተግባር ዝርኣየሉ እዩ።

ብመሰረት እዚ ካብ ገናሕቲ ባጃጅ ክሳብ ወነንቲ ዓበይቲ ፋብሪካታት ዝሳተፉሉ፣ ኣብ ንግዲ ዝነጥፍ ማሕበረሰብ ልዑል ኣቓልቦ ሂቡ እናካየዶ ዝፀንሐ ጎስጓስ መዕለቢ ዝረኽበሉ መድረኽ ምዃኑ ኣብሪሆም።

ኣይተ ፍፁም፥ ካብ ትግራይ ወፃኢ ንዝመፅኡ ብርክት ዝበሉ ነጋዶ ክሳብ መዕርፎ ነፈርቲ መጓዓዝያታት ከምዝተዘርግሐ ገለፆም።

ነቲ መድረኽ ምትእኽኻብ እቶት መጠናኸሪ ዝውዕል፥ “ኣለናልኪ ትግራይ” ዝብል ቲ- ሸርት ካብ 10 ክሳብ 200 ብር ይሽየጥ ከምዘሎ እውን ሓቢሮም።

እቲ ዝርከብ ሓገዝ፥ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዘሎ መጠን ድኽነትን ስእነት ስራሕን ብምቅላል ካልኣይ ትልሚ ዕቤትን ትራንስፎርሜሽንን ንምርግጋፅ ወሳኒ እዩ ተባሂሉ።

ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ 70 እንደርታ ናይቲ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ዕለተ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ዝሳለጥ ምትእኽኻብ እቶት ድምቀት ከምዝኾኑ እውን ኣይተ ፍፁም ሓቢሮም።

ንፃውዒት መንግስቲ ትግራይ ስዒቡ ብነጋዶ ትግራይ ተበግሶ ዝተገበረሉ 14 ሓምለ 2011 ዝካየድ መድረኽ ምትእኸካብ እቶት ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ሚዲያ ትግራይ ቀጥታ ፈነወ ከምዝቐርብ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

መንግስቲ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ምትእኽኻብ እቶት፥ “ሓድነትና ንልምዓትን ለውጥን ትግራይና” ዝብል መሪሕ ጭርሖ ዝተሓንገጠ እዩ።

Comments
Loading...