Fana: At a Speed of Life!

ፌስቡክ ከውጽኦ መዲብዎ ዘሎ ዲጂታላዊ ገንዘብ ዕንቅፋታት የጋጥሞ’ሎ

0 183

ኣዲስ ኣባበ ፣ 9 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ፌስቡክ ከውጽኦ መዲብዎ ዘሎ ዲጂታላዊ ገንዘብ ዕንቅፋታት የጋጥሞ’ሎ።

ትማሊ ሰኑይ ናይ ኣመሪካ ክፍሊ ምምሕዳር ገንዘብ ስቲቭ ማንቺን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ፥ እቲ ዲጂታላዊ ገንዘብ ብዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ገንዘብን ንግብረራዕዲ ዝምውሉ ሰባትን ክጥቅምዎ ይኽእሉ እዮም።

እዚ ከኣ ንውሕስነት ኣመሪካ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ክብል ነቲ ዲጂታላዊ ገንዘብ ነቒፍዎ።

እቲ ብፌስቡክ ክውፅእ ተመዲቡ ዘሎ ዲጂታላዊ ገንዘብ፥ ብፕሬዚዳንት ትራምፕን ምምሕዳር ባንኪ ኣመሪካን’ውን ወቐሳታት ቀሪብዎ እዩ።

ሓለፍቲ ፌስቡክ ብዛዕባ እቲ ዲጂታላዊ ገንዘብ ዝያዳ መብርሂ ንኽህቡ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኣመሪካ ክቐርቡ እዮም።

እቲ “ብሊብራ” ተባሂሉ ዝተሰመየ ዲጂታላዊ ገንዘብ፥ ክሳብ ንዕኡ ዝቕይዱ መምርሒታት ዝወፅእ ናብ ዕዳጋ ከም ዘይኣቱ ነቲ ፕሮጀክት ዝከታተል ደቪድ ማርከረ ንባይቶ ኣመሪካ ክነግር ትፅቢት ኣሎ።

ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ደጋፊ ዲጂታላዊ ገንዘብ ከም ዘይኮኑ ድሕሪ ምሕባር፥ ፌስቡክ ነቲ ዲጂታላዊ ገንዘብ ኣብ ተግበር ከውዕሎ ፍቕድ ከድልዮ ከም ዝኽእል ኣመልኪቶም ነይሮም።

ፌስቡክ ካብ መእተዊ ዝመፅእ ዘሎ ዓመተ ፈረንጂ ጀሚሩ ከባቢ 2 ቢልዮን ዓማዊሉ፥ ዋትሳፕ፣ ኢንስታግራንም ፌስቡክን ተጠቒሞም ገንዘብ ከንቀሳቕሱን ዕድጊት ክፍጽሙን ዘኽእል ኣማራጺ ከቕርብ ይሰርሕ ኣሎ።

ሊብራ ብዝብል ዝፅዋዕ ክሪፕቶ-ከረንሲ(ዲጂታላዊ ሜላ ምንቅስቓስ ገንዘብ)፥ ንኣስታት 139 ሚልየን ኣፍሪካውያን’ውን ተረባሕቲ ዝገብር’ዩ ተባሂሉ።

ክሪፕቶ-ከርንሲ ማለት፥ ንድሕነት ዝውውር ገንዘብ ዘውሕስ፣ ተወሰኽቲ ኣሃዛት ከይፍጠሩ ዝቆፃፀርን ገንዘብ ከም ዝተሰጋገረ (ዝተመሓላለፈ) ዘረጋግፅን ዲጂታላዊ ገንዘብ ከምዝኾነ ይግለፅ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...