Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ከተማ መቐለ 10 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ዓብይ ጉያ ጎደና ፅባሕ ክካየድ እዩ

0 73

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ከተማ መቐለ 10 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ዓብይ ጉያ ጎደና ፅባሕ ክካየድ እዩ።

እቲ ዓብይ ጉያ ጎደና፥  ዓበይቲ ዝሳተፍሉ ከምዝኾነ መስራቲን በዓልዋናን ናትና ስፓርት ኢቨንትስ ኣትሌት ገብረእግዚኣብሄር ገብረማርያም ተዛሪቡ።

ንሳልሳይ ግዘ ዝካየድ ዘሎ ዓብይ ጉያ ጎደና፥ ሓደሽቲ ኣትሌታት ዝፈርዮሉን ምስሊ እታ ከተማ ብዝበለፀ ዝላለየሉን ከምዝኾነ እውን ተገሊፁ።

ዓብዪ ጉያ ‘ናትና ስፖርት’ ሎሚ መዓልቲ ብህፃናት ዝጀመረ እንትኸውን፥  ኣብቲ ፅባሕ ዝካየድ ናይ ዓበይቲ ቅድድም ድማ ቀዳማይ ንዝወፀ 60 ሺሕ፣ 2ይ ንዝወፅአ ድማ 30 ሽሕ ብር ሽልማት ክወሃብ ኢዩ።

ብተወሳኺ  በብደረጅኡ ክሳብ ሻብዓይ ደረጃ ዝወፅኡ ተቐዳደምቲ ክሽለሙ እዮም።

ኣትሌት ገብረእግዚኣብሄር ገ/ማርያም ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣትሌት ወርቅነሽ ዝውንኖ ትካል “ናትና ስፖርት”፥ ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ብርክት ዝበሉ ተተካእቲ ዝፈርዩለን ማእኸላት ንምህናፅ ዝንቀሳቐስ ከምዘሎን ንግዚኡ ሰለስተ ማእኸላት ንምህናፅ ትልሚ ከምዝሓዘን እውን ተገሊፁ።

እተን ሰለስተ ማእኸላት ኣትሌቲክስ ኣብ ወረዳታት ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባ፣ ኣፅቢ ወንበርታን ኣብ ከባቢ ማይጨውን እየን ክስራሓ ተባሂሉ።

Comments
Loading...