Fana: At a Speed of Life!

ፌደራላዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝግበር ፈተነ ነዛ ሃገር ናብ ዘይተደለየ ህዉከት ከእትዋ ይኽእል እዩ -ፕሮፌሰር እዝቅኤል ጋቢሳ

0 101

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 ሓምለ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ፌደራላዊ ስርዓት ንኢትዮጵያ ወሳኒ ከምዝኾነ ተንታኒን ምሁር ፖለቲካን ፕሮፌሰር እዝቅኤል ጋቢሳ ገሊፆም።

እቶም ምሁር፥ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ  ተራኺቦም ከምዝበልዎ፥ ስርዓት ፌደራሊዝም ንሕቶ ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዝሃበ ኢዩ።

ይኹን እምበር ኣብዚ ሐዚ እዋን ነቲ ስርዓት ንምፍራስ ዝግበር ፈተነ ነዛ ሃገር ናብ ዘይተደለየ ህዉከት ከእትዋ ይኽእል እዩ ኢሎም።

ብብርኪ ሓሳብ ናብ ኣሃዳዊ ስርዓት ምምላስ ይድለ እዩ ኮይኑ ግና ተግባራዊ ክኸዉን ኣይኽእልን እውን ኢሎም።

ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ይለዓሉ ከምዘለዉ ዝሓበሩ እቶም ምሁር፥ እቲ ሕገ-መንግስቲ በቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ምምሕያሸ ከምዝከኣል ገሊፆም።

ካብዚ ሓሊፉ “ሕገ-መንግስቲ ፌዴሪኢ” ኣይዉክለናን ዝብሉ ኣካላት ንህዝቢ ዘይግደሱ እዮም ክብሉ ሓቢሮም።

ኣብቲ ሕገመንግስቲ ዝርከብ ዓንቀፅ 39 ንምልዓል ፃዕሪ ኣሎ ዝበሉ ፕሮፌሰር እዝቅኤል፥ ይኹን እምበር እቲ ዓንቀፅ መሰረት እቲ ሕገመንግስቲ ከምዝኾነ አገንዚቦም።

ምስ መረፃ 2012 ዓ.ም ተኣሳሲሩ ንዝተልዓለሎም ሕቶ እንትምልሱ ድማ፥ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ሕገ-መንግስቲ ፌዴሪኢ ብመሰረት ዝፈቕዶ ክካየድ ከምዘለዎ ገሊፆም።

መረፃ እንተተናዊሑ ግና እቲ ሐዚ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ዕድመ ስልጣኑ ስለዘብቅዕ እታ ሃገር መንግስቲ ኣልባ ምዃና ኣይተርፍን ኢሎም።

ልዕሊ ኹሉ ግና ኣብዛ ሃገር ዘለዉ ኩሎም ኣካላት ፖለቲካ ሕገመንግስታዊ ስርዓት ኣኽቢሮም ክነብሩ ይግባእ ክብሉ ሪኢቶኦም ሂቦም።

ብዮናታን ግዛቸዉ

Comments
Loading...