Fana: At a Speed of Life!

ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን 9 ውኢታት ምርምር ኣመሪቑ

0 85

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 ሓምለ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ትሽዓተ ውኢታት ምርምር ኣመሪቑ።

እቲ ስራሕቲ ምርምር ካብ 2007 ዓ.ም ጀሚሩ እናተሳለጠ ዝፀንሐ ከምዝኾነ ተገሊፁ።

ስለዝኾነ ካብቶም ንምርቓት ዝበቕዑ ውፅኢታት ምርምር፥ ካብ ፋብሪካታት ብዝወፅእ ሓተላ ዝተበከሉ ወሓዝቲ ሩባታት ዝሕክም፣ “ኩቺኒያ” ዝበሃል ባልዕ እኽሊ ዘጥፍእን ባክተሪያ ዕፋን(ዒልዎ) ዘጥፍእን መድሓኒት ይርከብዎ።

እቶም ምርምራት ፀገም ፈታሕቲን ናብ ስራሕ እንትኣትዉ ኢኮኖሚያዊ ተረባሕነት ዘረጋግፁን ከምዝኾኑ እውን ካብቲ ሚኒስቴር ቤት ዕዮ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።

Comments
Loading...