Fana: At a Speed of Life!

ኣሜሪካ ብ2 ነጥቢ 2 ቢሊየን ዶላር ኣፅዋር ኲናት ንታይዋን ክትሸይጥ ኢያ

0 106

ኣዲስ ኣበባ፣ 2 ሓምለ፣ 2011(ኤፍ ቢ ሲ)ኣሜሪካ ብ2 ነጥቢ 2 ቢሊየን ዶላር፣ ቻይና ልእላዊ ግዝኣተይ ኢያ ንእትብላ ሃገረ ታይዋን፣ ኣፅዋር ኲናት ንምሻጥ ዘኽእል ውዕል ኣፅዲቓ።

ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ንታይዋን 330 ሚሊየን ዶላር ዋጋ ዘለዎም ኣፅዋራት ንምሻጥ ዝወሰነት እንትትከውን፥ ቻይና በቲ ዝተገበረ ውዕል ቅር ስለ ዝበላ ኣሜሪካ ውሳነኣ ዳግም ንክትርእይ ዘኽአል መጠንቀቕታ ምሃባ ይዝከር።

ይኹን እምበር ኣሜሪካ ነቲ ዝተውሃበ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ብምባል ውሳነኣ ከምዘፅደቐት ተገሊፁ።

ብመሰረት እዚ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ቻይና ንመንግስቲ ኣሜሪካ ምስጋንኡ ኣቕሪቡ።

ዕድጊት እቲ ኣፅዋር ኲናት ኣብ ህንፀት ዓቕሚ ሰራዊት ታይዋን ለዑል ግደ ከምዝህልዎ ድማ ኣቐባሊ ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ቱን ሃን ገሊፆም።

ፍልፍል ፦ሬውተርስ

Comments
Loading...