Fana: At a Speed of Life!

ዓወት መቐለ 70 እንደርታ ኣድሂቡ ካብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተውሃበ መግለፂ ታሕጓስ

0 162
ኣዲስ ኣበባ፣ 1 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ህዝብን መንግስትን ትግራይ፥ ብኹለን ጋንታታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ንጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ከይዲ እቶም ሕሉፋት ፀወታታት ዘጋጠሙዋ ብዙሓት ተፃብኦታት ብትዕግስቲ ሰጊራ ንዘመዝገበቶ ዓወት ከምዝሕበኑ ገሊፆም።
 
በቲ ዝተረኸበ ኣድማዒ ዓወት ድማ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ንመንእሰይን ደገፍቲ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታን እንኳዕ ደስበለኩም ብምግባል ገሊፆም።
 
ተፃወትትን ደገፍትን ጋንታ ስሑል ሽረ ኣብቲ ዓወት ንዘበርከቱዎ እጃምን ንዘርኣዩዎ ትግራዋይ ሓቦን ጅግንነትን ልዑል ናእዳን ክብርን ይግብኦም።
 
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ኩለን ጋንታታት ትግራይ ኣብ ዝሓሸ ናይ ዓወት ፀፍሒ ንኽበፅሓ ካብ ብሐዚኡ ኣድላይ ዝበሃል ደገፍ ከምዝገብር በዚ ኣጋጣሚ ይገልፅ ክብል ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ገሊፁ።
ብተመሳሳሊ ዜና ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ታሕጓስ፥ እዚ ብኹሎም ጋንታታትና ተመዝግቡ ዘሎ ዓወት ኣዝዩ ዘሕብን’ዩ ኢሎም።
ሕዚ’ውን ሰላምና ሓሊና፣ ሓድነትና ዝያዳ ኣስጢምና፣ ኣብ ሓቀኛን ትኽክለኛን መስመር ሸኺልና እንተሰሪሕና ብኹሉ መዳይ ክንዕወት ምዃና እሙን’ዩ ክብሉ አውን ገሊፆም። 

Comments
Loading...