Fana: At a Speed of Life!

ኣብ 2011 ዓ.ም 9 ነጥቢ 2 ሚኢታዊ ዕብየት ኢኮኖሚ ክረጋገፅ ኢዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ- ቀ/ይ ሚ/ር ኣቢይ

0 91

ኣዲስ ኣበባ፣ 24 ሰነ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ ዝነበረ ኣፈፃፅማ ኢኮኖሚ መበገሲ ብምግባር ኣብ መወዳእታ 2011 ዓ.ም 9 ነጥቢ 2 ሚኢታዊ ዕብየት ኢኮኖሚ ንክረጋገፅ ትፅቢት ከምዝግበር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ ገሊፆም።

ቀዳማይ ሚኒስትር ፌዴሪኢ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ዓመተ 2011 ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌዴሪኢ ሎሚ መዓልቲ ኣቕሪቦም።

እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፥ ኣብ በጀት ዓመት 2011 ኢኮኖሚ እዛ ሃገር ዝተረጋገዐ ንክኸውን ዘኽእሉ ብዙሓት ምምሕያሻት ከምዝተገበሩ ኣብሪሆም።

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ተኸታታሊ ዕብየት ኢኮኖሚ ከምዝተረጋገፀ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፥ ኣብ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ በጀት ዓመት 2011 ዓ.ም ኣፈፃፅማ ሸቐጣት ንግዲ ትሑት እኳ እንተኾነ ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ኣቕርቦትን ድልየትን ኢኮኖሚ እንትረአ ግን ዕብየት ከምዘሎ ተዛሪቦም።

ኣብ ዓመተ 2010 ዕብየት ኢኮኖሚ እዛ ሃገር 7 ነጥቢ 7 ሚኢታዊ ከምዝነበረ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፥ ኣብ 2011 ዓ.ም 9 ነጥቢ 2 ሚኢታዊ ዕብየት ክረጋገፅ ኢዩ ዝብል ትፅቢት ከምዘሎ ኣብሪሆም።

ኣብ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ 178 ነጥቢ 5 ቢሊየን ብር ካብ ንግዲ ኣታዊን ወፃኢን እቶት ከምዝተረኸበ እውን ገሊፆም።

ብመሰረት እዚ ኣብ መወዳእታ በጀት ዓመት 2011 ዓ.ም 189 ቢሊየን ብር እቶት ክርከብ ኢዩ ዝብል ትፅቢት ከምዘሎ ኣብሪሆም።

ፈጠራ ዕድል ስራሕ ብዝምልከት ድማ ኣብዛ ሃገር ልዕሊ 11 ሚሊየን ስራሕ ኣልቦ ከምዘሎ ብምርቋሕ፥ ኣብ 2011 ዓ.ም 1 ነጥቢ 4 ሚሊየን ዜጋታት ዕድል ስራሕ ከምዝረኸቡ ተዛሪቦም።

ካብ ዝተፈጠረ ዕድል ስራሕ እቲ ኣብዝሓ ቁፅሪ ዘለዎ ኣብ ትካላት ደቀቕቲን ኣናእሽተይን ከምዝኾነ ድማ ኣብሪሆም።

ኣብዚ በጀት ዓመት ዓውዲ ፋይናንስ ምምሕያሽ ከምዘርኣየ ዝሓበሩ ዶክተር ኣቢይ፥ ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ባንኪታት ብመሰረት ዝኣከብኡ ዕቋር 22 ሚኢታዊ ዕብየት ከምዘርኣየ ኣብሪሆም።

ዝቕባበ ዋጋ ብዝምልከት ድማ፥ ትሕቲ 10 ሚኢታዊ ንምብፃሕ ብመሰረት ዝተቐመጠ ትልሚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበረ 16 ነጥቢ 8 ሚኢታዊ ንኸይውስኽ ምቁፅፃር ከምዝተኽኣለ ሓቢሮም።

Comments
Loading...