Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ትግራይ መድረኽ ደቂ ኣንስቲዮ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌዴሪኢ ይሳለጥ ኣሎ

0 215

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ትግራይ መድረኽ ደቂ ኣንስቲዮ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌዴሪኢ ሎሚ መዓልቲ ይሳለጥ ኣሎ።

ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ መድረኽ ኣፈ ጉባኤታት ፌዴራል፣ ክልላትን ምምሕዳራት ክልቲአን ከተማታትን ዝሳተፋ ዘለዋ እንትኾና፥ ኣብ ናይ ፅባሕ መድረኽ ድማ ኩለን ደቂ ኣንስቲዮ ተመረፅቲ ኣብያተ ምኽሪ(ኮከስ) ክሳተፋ ኢየን።

ምክትል ኣፈጉባኤ ወከልቲ ህዝቢ ፌደሪኢ ወ/ሮ ሽታየ ምናለ ኣብ መኽፈቲ እቲ መድረኽ ከምዝበልኦ፥ እቲ መድረኽ ኣብ ዝተፈላለዮ ክልላት ኣብ ዓመት ክልተ ግዘ ዝካየድ እዮ።

ብመሰረት እዚ ደቂ ኣንስቲዮ ተመረፅቲ ኣብያተ ምኽሪ ዝሳተፋሉ ከምዝኾነ ኣብሪሀን።

ካብዚ ብተወሳኺ ግደ ደቂ ኣንስትዮ  ኣብ ምኽባር ሰላም ልዑል ብምዃኑ፥ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ምስፋን ሰላም እናሰራሕና ኢለን።

ተመረፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮከስ ኣፈፃፅማ ትልሚ 6 ወርሒ እናገምገማ እየን።

ሎሚ መዓልቲ እተን ተወከልቲ ክልላት ደቂ ኣንስትዮ ስራሕተን ገምጊመን ፅባሕ ድማ ሃገራዊ ሓበራዊ መድረክ ፌደራል ክልላትን ከተማ ምምሕዳርን ክሳለጥ እዮ።

ብዮናታን ግዛቸው

Comments
Loading...