Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ 80 ማእኸላት ሕከምና ህፃውንቲ ኣብ ዝቕፅሉ 2 ኣዋርሕ ናብ ስራሕ ክኣትዉ’ዮም

0 218

ኣዲስ ኣበባ፣ 14 ግንቦት፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)80 ማእኸላት ሕክምና ህፃውንቲ ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ኣዋርሕ ናብ ስራሕ ከምዝኣትዉ ሚኒስቴር ጥዕና ፌዴሪኢ ኣፍሊጡ።

ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ኣሚር ኣማን ምስ ፋና ብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬት ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ከምዝበልዎ፥ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣስታት 60 ዝኾኑ ማእኸላት ሕክምና ህፃውንቲ ተሃኒፆም ንስራሕ ድሉዋት ኮይኖም ኣለዉ።

እቶም ማእኸላት ኣብ እዋን ወሊድ ዘጋጥም ምዕፋን ስርዓት ሰትንፋስ፣ ኣብ እዋኖም ይኹን ኣቐዲሞም ኣብ ዝውለዱ ህፃውንቲ ዘጋጥም ኢንፌክሽን ወዘተ ህፃውንቲ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘእቱ ብምዃኑ ነዚኦም ኣብ ምክልኻል ልዑል ብፅሒት ዘለዎም ኢዮም።

ስለዝኾነ እቶም ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ 80 ዞባታት እዛ ሃገር ማእኸላት ሕክምና ከምዝተሃነፁ ተገሊፁ።

ክሳብ ሐዚ እቶም 60 ተሃኒፆም ንግልጋሎት ድሉዋት እንትኾኑ፥ ዝተረፉ 20 ማእኸላት ድማ ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ኣዋርሕ ናብ ስራሕ ከመዝኣትዉ ዶክተር ኣሚር ተዛሪቦም።

ጎድኒ ንጎድኒ ምኽፋት እቶም ማእኸላት ሰብ ሞያ ናይ ምድላው ስራሕ እውን ይፍፀም ከምዘሎ እቶም ሚኒስትር ሓቢሮም።

Comments
Loading...