Fana: At a Speed of Life!

ፎረም ሽርክና ኢኮኖሚ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይሳለጥ ኣሎ

0 87

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፎረም ሽርክና ኢኮኖሚ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ይሳለጥ ኣሎ።

ኣብቲ መድረኽ ፎረም ኣማኻሪ ኢኮኖሚን ኢንቨስትመንትን ቀዳማይ ሚኒስትር ፌዴሪኢ ዝኾኑ ዶክተር ኣርከበ ዕቑባይ፣ በዓል ሙሉእ ሰልጣን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ኣይተ ፍፁም ኣረጋ፣ ኣብ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓጋዚ ተፀዋዒ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚስትር ቲቦር ናሽ ሓዊሱ መራሕቲ ቢዝነስ ክልቲአን ሃገራት፣ ፅዕንቶ ፈጠርቲ ሰብ ሃፍቲ፣ ኢንቨስተራትን ነጋዶን ተረኺቦም።

እቲ ፎረም ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘሰናድኦ እንትኸውን፥ ንክልተ መዓልታት ኣብ ዝፀንሕ መድረኽ ፎረም ኣብ ክሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣማራፂታት ኢንቨትመንት መብርሂ ክወሃብ ኢዩ።

 

ዶክተር ኣርከበ ዕቑባይን ኣይተ ፍፁም ኣረጋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝሳለጥ ዘሎ ስራሕቲ ለውጢ ኢኮኖሚን ፖለቲካን ንተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ፎረም መብርሂ ሂቦም።

ኣብቲ ንክልተ መዓልታት ዝፀንሕ መድረኽ፥ ኣቕረቦት ፋይናንስ፣ ህንፀት መሰረተ ልምዓት፣ ቴሌኮሙዩኒኬሽን፣ ኣቕርቦት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዓውዲ መጓዓዚያን፣ ሕርሻ ዕብየት ኢኮኖሚ ኢትዩጵያ ቅልጡፍ ንክኸውን ዝህልዎም ብፅሒት ብዝምልከት ዘተ ክግበር ኢዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ።

እቲ ፎረም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ርክብ ኢኮኖሚ ንምዕባይ ዓሊሙ ዝተዳለወ ኢዩ።

ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዕድላት ኢንቨስትመንት ንሰብ ሃፍቲ ኣሜሪካ ብምፍላጥ እቶም ሰብ ሃፍቲ መዋእለ ንዋዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንክገብሩ ዘኽእል ኢዩ ተባሂሉ።

ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክብ ንግዲ፣ ኢንቨስትመንትን ኢኮኖሚን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክብ ንምባል ዘኽእል ከምዝኾነ ተሓቢሩ።

Comments
Loading...