Fana: At a Speed of Life!

ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ብሰንኪ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስርሑ ደው ከምዘበለ ተገሊፁ

0 104

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ መቐለ ዝርከብ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ብሰንኪ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ፍርያት ኣቋሪፁ ከምዘሎ ተፈሊጡ።

ንመራኸብቲ ሓፋሽ ሓሳቦም ዝሃቡ ሰራሕተኛታት መሰቦ ከምዘረጋገፅዎ፥ እቲ ፋብሪካ ብምኽንያት ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ን12 መዓልታት ፍርያት ደው ኣቢሉ’ሎ።

ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ፥ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ሰሙን እውን እንተኾነ ብምኽንያት ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብቲ ከፍርዮ ዝኽእል ዓቕሚ ብፍርቂ ጥራይ እዩ ክሰርሕ ቀንዩ።

እቲ ፋብሪካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘቕርብ መንግስታዊ ትካል 1 ሜጋ ዋት ጥራሕ ክጥቀም እዩ ተፈቒዱሉ ዘሎ።

እዚ ድማ ንመብራህቲ፣ ከም ኮምፒዩተራት ዝኣመሰሉ ናውቲ ቤት ፅሕፈት ንምንቅስቓስን ንቐለልቲ ነገራትን እንተዘይኮይኑ፤ ስሚንቶ ንምፍራይ ዘኽእል ኣይኮነን።

ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ብምሉእ ዓቕሙ ከፍርይ እንተደኣኾይኑ ካብ 38 ክሳብ 40 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ ዝጠልብ።

እቲ ፋብሪካ ብግዚያውነት ፍርያት ደው ከምዘበለ ምስተሰምዐ ኣብ ዕዳጋ ስሚንቶ ዛጊድ ወሰኽ ክረኣይ ጀሚሩ ከምዘሎ ኣብ መቐለ ዘለዉ ነጋዶ ገሊፆም።

ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ፥ ፍርያቱ ንነጋዶ ዝሸጠሉ ዋጋ ኣይወሰኸን።

ብኣንፃሩ ግን ምህርቲ ስለዘየለ ነጋዶ ዋጋ ወሲኾም ይሸይጥ ከምዘለዉን ቅድሚ ሎሚ ንኹንታል 210 ብር ዝሽየጥ ዝነበረ ስሚንቶ ኣብዚ ሕዚ እዋን 275 በፂሑ ከምዘሎን ነጋዶ ይገልፁ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ ትግርኛ

Comments
Loading...