Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ትግራይ ኣብዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ 38 ቢሊየን ብር ካፒታል ንዘመዝገቡ ልዕሊ 1 ሽሕን 200 ሰብ ሃፍቲ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ተዋሂቡ

0 99

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ትግራይ ኣብዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ 38 ቢሊየን ብር ካፒታል ንዘመዝገቡ 1 ሽሕን 258 ሰብ ሃፍቲ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ከምዝተውሃበ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትርን እቲ ክልል ኣፍሊጡ።

ምክትል ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዳስትን ኣይተ ሃፍቶም ፋንታሁን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ፥ ኣብ ዝሓለፉ ትሽዓተ ኣዋርሕ ን1 ሽሕን 185ን ፕሮጀክትታት ፍቓድ ኢንቨስትመንት ንምሃብ ተተሊሙ ዝነበረ እንትኸውን ኣፈፃፅምኡ እንትረአ 1 ሽሕን 258ን ከመዝኾነ ሓቢሮም።

እቶም ዝተውሃቡ ሓደሽቲ ፍቓድ ኢንቨስትመንት በቢዓውዶም አንትዝርዘሩ፥ ማኑፋክቸሪንግ 755፣ ኮንስትራክሽን 219፣ ሕርሻ 218፣ ማሕበራዊ ግልጋሎት 24፣ ሆቴልን ቱሪዝምን 22 ከምኡ እውን ማእድን 20 ከምዝኾኑ ሓቢሮም።

ብብርኪ ክልል ፍቓድ ካብ ዝወሰዱ ሰብ ሃፍቲ ብር 18 ቢሊየን ካፒታል ክምዝገብ ተተሊሙ ዝነበረ እንትኸውን፥ ፍፃምኡ 38 ቢሊየን ብር ከምዝኾነ እቶም ምክትል ሓላፊ ኣብሪሆም።

እቲ ካፒታል በቢዘርፉ እንትርአ ድማ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ 32 ነጥቢ 8 ቢሊየን ብር፣ ሕርሻ  1 ነጥቢ 76 ቢሊየን ብር፣ ሆቴል 1 ነጥቢ 17 ቢሊየን፣ ኮንስትራክሽን 1 ነጥቢ 5 ቢሊየን ብር፣ ማሕበራዊ ግልጋሎት 209 ነጥቢ 6 ሚሊየን፣ ኣብ ማዕድን 240 ሚሊየን ብር ምዃኑ ተገሊፁ።

እቶም ፕሮጀክትታት፥ ን143 ሽሕን 530 ወገናት ብቀዋሚ 47 ሽሕን 561 ወገናት ድማ ብግዚያዊ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ተረባሕቲ ክገብሩ ዝኽእሉ ከምዝኾኑ ተሓቢሩ።

ብድምር እቲ ኣፈፃፅማ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን እንትነፃፀር ኣስታት ዕፅፊ ዝኸውን ቁፅሪ ወሰኽ ዘርኣየ ምዃኑ ድማ ኣይተ ሃፍቶም ገሊፆም።

ፍልፍል፦ ጋዜጣ ወይን

Comments
Loading...