Fana: At a Speed of Life!

ቤት ምኽሪ ፀፅታ ፃንሒት እዋን ኣብ ግዝኣት ኣቢዬ ዝተዋፈረ ዓቃቢ ሰላም ኣናዊሑ

0 97

ኣዲስ ኣበባ ፣ 7 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ቤት ምኽሪ ፀፅታ ፃንሒት እዋን ኣብ ግዝኣት ኣቢዬ ዝተዋፈረ ዓቃቢ ሰላም ክሳብ ወርሒ ሕዳር 2019 ከምዘናውሐ ኣፍሊጡ።

ብተወሳኺ ቁፅሪ ወተሃደራት ናብ 3 ሺሕን 500 ንክቕንስ ዝተወሰነ እንትኸውን፥ ብኣንፃሩ ቁፅሪ ፖላዊስ ናብ 640 ክብ ንክብል ከምዝወሰነ ሓቢሩ።

መበገሲ ምኽኒያት ምውሳኽ ቁፅሪ ፖላዊስ፥ ኣብቲ ከባቢ ዝርአ ገበን ንምክልኻል ከምዝኾነ ተገሊፁ።

እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ግዝኣት ኣቢዬ ሰላም ንክነግስን ካብ ምንቅስቓስ ወተሃደራት ናፃ ክኸውንን እንተኾይኑ፥ ላዕለዎት ሰብ መዚ ደቡብ ሱዳን ኣድላዪ ምትሕብባር ንክገብሩ ሓቲቱ።

Comments
Loading...