Fana: At a Speed of Life!

ፕሬዚዳንት ሱዳን ነበር ዑመር ኣልበሽር ብሞት ሰልፈኛታት እታ ሃገር ተኸሲሶም

0 146

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣኽበርቲ ሕጊ ሱዳን ብህዝባዊ ተቓውሞ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ስልጣኖም ንዝተኣለዩ ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልበሽር ኣብ ቅትለት ሰልፈኛታት ሱዳን ኢድ ከም ዘለዎም ብምርቋሕ ከሲሱዎም።

መበገሲ እቲ ክሲ፥ ኣብ እዋን ህዝባዊ ተቓውሞ ዘጋጠመ ሞት በዓልሞያ ህክምና እዩ።

ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣን ካብ ዝተኣለዩሉ እዋን ኣብ ማእሰርቲ እዩ ዝርከቡ።

ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብ ብዝምልከት መርመራታት ይግበረሎም ከም ዘሎ’ውን ይግለጽ።

ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ሰለፈኛታተ ነቲ መንግስቲ ዋጋ ባኒ ብሰለስተ ዕፅፊ ክውስኽ ዘሕለፎ ውሳነ ብምቅዋም ናብ ፅርጊያታት ብምውፃእ ዝጀመረ እቲ ተቓውሞ ብዙሕ ከይፀንሐ ነቶም ን30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሑ ፕሬዚዳነንት እታ ሃገር ነበር ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ክሓትት ጀመረ።

ድሕሪ ሓሙሽተ ሰሙናት ኣብ ወርሒ ጥሪ፥ ሓይልታት ፀፅታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ብምትኳሶም ሓደ ዶክተር ተቐትለ።

እቲ ሓኪም ኣብ መንበሪ ገዝኡ ኮይኑ ንዝተወቕዑ ሰባት ሕክምናዊ ሓገዛት እናገበረሎም ፖሊስ ናብቲ ህንፃ መንብዒ ጋዝ ቶኪሶም።

እቲ ሓኪም ኣእዳው ኣልዒሉ ናብ ግዳም ብምውጻእ ሓኪም ምዃኑ እኳ እንተነገሮም ብጥይት ከም ዝወቕዕዎ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

ኣብቲ ኣንፃር መንግስቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቓውሞ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሰባተ’ውን ተቐቲሎም እዮም።

Comments
Loading...