Fana: At a Speed of Life!

ሰርሰርቲ መረዳእታ ንዋትስኣፕ ተጠቒሞም ኣብ ሞባይላት ሶፍትዌር ስለያ ምፅዓኖም ተገሊፁ

0 291

ኣዲስ ኣባባ፣ 6 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)መረዳእታ ዝጉሕሉ ሰርሰርቲ (‘ሃከርስ’) ንዋትሳፕ ብምጥቃም ኣብ ሞባይል ቴሌፎናትን ካልኦት ኤሌክትሮኒክስን ናይ ስለያ ሶፍትዌር (መተግበሪ) ፅዒኖም ምንባሮም ተረጋጊፁ።

ኣብ ዋትሳፕ ንዘሎ ክፍተት ብምጥቃም ነቲ ናይ ስለያ መተግበሪ ክፅዕኑ ከም ዝኸኣሉ እውን ይግለፅ።

ኣብ ትሕቲ ፌስቡክ ዝመሓደር ዋትሳፕ ከም ዘፍለጦ፥ እቲ መጥቃዕቲ ንውሱናት ተጠቀምቲ ዋትሳፕ ዒላማ ዝገበረ’ዩ።

ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ ከኣ ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎም ሰርሰርቲ ከም ዝኾኑ ገሊፁ።

ከም ፀብፃብ ፋይናንሻል ታይምስ፥ “ኤንኤስኦ” ዝተበሃለ እስራኤላዊ ትካል ድሕነት’ዩ ነቲ ተግባር ፈፂሙ።

ዋትሳፕ፥ ነቲ ፀገም ከም ዝፈትሐ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ።

እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ክፍለጥ ዝኸኣለ ኣብ መእተዊ እዚ ዘለናዮ ወርሒእንትኸውን፥ ዋትሳፕ ን1 ነጥቢ 5 ቢልየን ተገልገልቱ ሓድሽ ኣፕሊኬሽን ክፅዕኑ (“ኣፕዴት” ክገብሩ) ሓቲቱ’ዩ።

እቶም ሰርሰርቲ፥ ናብቲ ክስልይዎ ዝደልዩ ሰብ ብምድዋል ነቲ ሶፍትዌር ይጽዕኑ።

እቲ ዒላማ ዝተገበረ ሰብ ነቲ ደወል ስልኪ ክቕበል እንተዘይከኣለ’ውን ዝደለይዎ ካብ ምፍፃም ኣይግደቡን።

ፋይናንሻል ታይምስ ከም ዝበሎ እንተኾይኑ፥ መንነት ናይቲ ዝደወለ ኣካል ኣብ ዝርዝር እቶም ዝተደወሉ ስልክታት ኣይፀንሕን።

እቲ ፀገም ከም ዝተፈለጠ ኣቐዲሙ ክፈልጥ ዝኸኣለ ናይቲ ትካል ክፍሊ ድሕነት ከም ዝኾነ ዋትሳፕ ንቢቢሲ ገሊፁ።

ሽዑ ድማ ንተጣበቕቲ መሰላትን ንክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካን (ዲፓርትመን ኦፍ ጀስቲስ) ኣፍሊጡ።

ኤንኤስኦ ገበናትን ሽበራን ኣብ ምቅላስ ንኽሰርሕ ፍቓድ ዝተወሃቦ ትካል’ዩ።

ኮይኑ ግን ዘይሕጋዊ ተግባር ፈፂሙ እንተኾይኑ፥ ምርመራ ከም ዝግበረሉ ተገሊፁ’ሎ።

ዋትሳፕ ቁፅሪ ግዳያት መጥቃዕቲ ሰርሰርቲ ክንደይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ እዋኑ ገና’ዩ ኢሉ።

ቅድሚ ሕዚ ብኤንኤስኦ መጥቃዕቲ ተፈፂሙኒ ነይሩ ዝብል ትካል ተጣባቒ መሰላት – ኣምንስቲ ኢንተርናሽናል፥ ኣብ ልዕሊ ተጣበቕቲ መሰላት ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀም ስግኣት ከም ዝነበሮ ሓቢሩ።

ዳይሬክተር ክፍሊ ቴክኖሎጂ እቲ ትካል ተጣባቒ መሰላት ዳና ሌግሎቴን፥ መንግስታት ንፍሉጣት ተጣበቕቲ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ክቆፃፀሩ ኣብ ዝደልዩሉ እዋን ዝጥቀምሉ ኣሰራርሓ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።

ሚኒስቴር ምክልኻል እስራኤል፥ ፍቓድ ‘ኤንኤስኦ’ ንኽስርዝ ዝሓትት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዝመርሖ እኩብ ፌርማታት ኣብ ቤት ፍርዲ እስራኤል ክቐርብ’ዩ።

Comments
Loading...