Fana: At a Speed of Life!

ሓንቲ ነፋሪት መጓዓዝያ ብዘይ ናይ ቅድሚት ጎማ ብሰላም ክትዓልብ ዝገበረ ፓይለት ተሸሊሙ

0 328

ኣዲስ ኣበባ፣ 5 ግንቦት፣2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ማያንማራዊ ፓይለት ነታ ዘብርራ ነፋሪት መጓዓዝያ ብዘይ ናይ ቅድሚት ጎማ ብሰላም ክትዓልብ ገይሩ።

ብመገዲ ኣየር ናሽናል ማያንማር እትውነን ነፋሪት መጓዓዝያ ኣብ መሬት ምስ ዓለበት ቅድሚ ደው ምባላ ኣብቲ መዕለቢ ኣንሸራሪታ’ያ።

እታ ነፋሪት ብሰላም ክትዓልብ ዝገበረ ፓይለት ክሽለም እንከሎ፥ ኣብታ ነፋሪት ካብ ዝነበሩ 89 ተጓዓዝቲ ዋላ ሓደ ጉድኣት ዝበፅሖ የለን።

እቲ መገዲ ኣየር ከም ዘፍለጦ፥ ካፒተን ምያት ሞ ኣውንግ ብልዕሊ’ቲ መዓርፎ ነፈርቲ ክልተ ግዜ ብምዟር ናይ ቅድሚት ጎማ ምውፅኡን ዘይምውፅኡን ንተቖፃፀርቲ ትራፊክ በረራ ሓቲቱ’ዩ።

ኣብ ማያንማር እታ ዝዓበየት ካብ እትበሃል ከተማ  ያንጎን ዝተበገሰት ነፋሪት ማንዳላይ ናብ ዝተበሃለት ካልእ ከተማ ምስ በፀሓት ናይ ቅድሚት ጎማኣ ክዝርጋሕ ኣይከኣለን።

ሽዑ እቲ ፓይለት ኣብ እዋን ሓደጋ ክፍፅሞም ዝግባእ ንጥፈታት ከተግብር ጀሚሩ።

ክብደት እታ ነፋሪት ንምንካይ’ውን ሕልፊ ንዝነበረ ነዳዲ ክቃፀል ገይሩ።

ሚንስተር መጓዓዝያ ማያንማር ዊን ክሃንት “እቲ ፓይለት ዝነኣድ ተግባር ፈፂሙ” ክብል ንወኪል ዜና ሮይተርስ ተዛሪቡ።

Comments
Loading...