Fana: At a Speed of Life!

ስደተኛታት ዘሳፈረት ጀልባ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ብምጥሓላ 65 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም

0 189

ኣዲስ ኣበባ፣ 3 ግንቦት፣2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ስደተኛታት ዝሓዘት ጃልባ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብምጥሓላ ኣስታት 65 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ።

እቲ ሓደጋ ኣብ ገማግም ባሕሪ ቱኒዝያ ዘጋጠመ እንትኸውን፥ ካብታ ዝጠሐለት ጃልባ 16 ከም ዝደሓኑ’ውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ።

እቶም ዝደሓኑ ስደተኛታት ከም ዝሓበርዎ፥ እታ ጃልባ ካብ ዛዋራ ሊብያ ሓሙስ መዓልቲ ከም ዝተበገሰትን ብርቱዕ ማዕበል ምስ ኣጋጠማ ከም ዝተገምጠለትን ሓቢሮም።

ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2019 ጥራሕ ኣስታት 164 ሰደተኛታት ካብ ሊብያ ተበጊሶም ንኣውሮጳ ክኣትው ክፍትኑ እንከለው ከም ዝሞቱ ፀብፃብ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ስደተኛታት የመልክት።

እቲ ሓደጋ ኣብዚ ዓመት እቲ ዝኸፈኣ ንሰደተኛታት ዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ኢዩ።

እቶም ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰደተኛታት፥ ብሓይሊ ባሕሪ ቱኒዝያ ተሓጊዞም ናብቲ ገማግም ከም ዝመፀን ንኽራግፍዎም ፍቓድ ይፅበዮ ከም ዘሎውን ተሓቢሩ።

ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ሕክምናዊ ረድኤት ክረክብ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተላእኸ ድማ ትካል ስደተኛታት ገሊፁ።

ሓይሊ ባሕሪ ቱኒዝያ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ምስ ሰምዐ፥ ሽዑ ንሸዑ መርከብ ከም ዝለኣኸን ጃልባ ገፈፍቲ ዓሳ ነቶም ዝደሓኑ ስደተኛታት እናኣረየት እንከላ ከም ዝበፅሑን ካብ ሚኒስቴር ምክልኻል ቱኒዝያ ዝወፅአ ሓበሬታ ገሊፁ።

እቶም ሰደተኛታት ካብ ሃገራት ትሕቲ ሳህራ ምዃኖም’ውን ይግለፅ ኣሎ።

ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ስደተኛታታት፥ ዓመት ዓመት ካብ ሊብያ ተበጊሶም ብማእኸላይ ባሕሪ ቆሪፆም ንኤውሮፓ ክኣትው ከም ዝፍትኑ ይግለጽ።

መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዘይተፀገናን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሰብ ዝፀዓናን ጀላቡ ተሰቒሎም ጉዕዝኦም ከም ዝጅምሩን ካብኦም ብዙሓት ከም ዝሞቱን ድማ ይንገር።

ካብ መፋርቕ 2017 ጀሚሩ ቁፅሪ ተጓዕዝተቲ ስደተኛታት እናነከየ ከይዱ።

እቲ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝጎደለሉ ምኽንያድ ድማ፥ ሓይሊ ባሕሪ ጣሊያን ምስ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ተሰማሚዑ ነቶም ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ዝፍትኑ ስደተኛታት ናብ ሊብያ ብምምላስ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳጎኒ መዓስከራት ይሕዝዎም ስለዘለው እዩ።

ኣብዘን ቀዳሞት ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ 2019 ዓ.ም፥ ከባቢ 15 ሺሕን 900 ስደተኛታት ብማእኸላይ ባሕሪ ኣቢሎም ንኤውሮፓ ኣትዮም።

እዚ ከኣ ምስ 2018 ክነፃፀር እንከሎ ብ 17 ሚእታዊ ነኪዩ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...