Fana: At a Speed of Life!

ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና 4 ብ 0 ተዓዊታ

0 78

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)- ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ፥ ጋንትኡ ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና ናይ 4 ብ 0 ዓወት ክተመዝግብ ብምኽኣላ ኣዝዩ ከም ተሓጎሰን ንተፃወትቱ ብንብዓት ተዓጂቦም ከም ዝረኣየን ተዛሪቡ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ባርሴሎና ሜዳ 3 ብ 0 ተሳዒራ ዝተመለሰት ሊቨርፑል፥ ጆርጂንዮ ዊናልደምን ዲቮክ ኦሪጊን ኣብ ሜድኣ ኣርባዕተ ሽቶ ስለዘእተዉ ታሪኻዊ ዓወት ኣመዝጊባ።

ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ ነታ ዝተዓወተት ጋንትኡ ሓሳቡ ዝገልፀሉ መገዲ ከም ዝሰኣነ ተዛሪቡ።

“ኣብ መላእ ዓለም ዝጋዋሕ ዘሎ” ክብል ንዓወቶም ገሊፅዎ።

ብዝለዓለ መንፈስ ታሕጓስ ተዋሒጡ “ዓወት ሒዝካ ምውፃእ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ፤ ከመይ ክዕወቱ ከም ዝኸኣሉ ኣይተረድኣንን” ክብል ተዛሪቡ።

“እዚ ንዓና ብዙሕ ነገር’ዩ። ኣብዛ ዓለም ብዙሓት ተደለይቲ ነገራት ኣለዉ። ይኹን ደኣ’ምበር ከምዚ ዝበለ ስምዒት ክትፈጥር ምኽኣል ግን ፍሉይ እዩ” ኢሉ።

ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘይከኣል ነገር ከም ዘየለ ዘርኣየ ፀዋታ ከም ዝነበረ’ውን ሓቢሩ።

“ቅድሚ እቲ ግጥም ንተፃወትተይ ‘ቀሊል ፀዋታ ዝኸውን ኣይመስለንን ግን ድማ እቲ ዕድል ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ’ ኢለዮም ነይረ። ብስነ-ልቦና ጥንኩራት እዮም። ዘይእመን’ዩ” ክብል ገሊፁ።

ክሎፕ ምስ ቦርስያ ዶርትሙንድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ክልተ ግዘ ዋንጫ ቡንደስሊጋ ተዓዊቱ ነይሩ። ይኹን ደኣ’ምበር ካብ 2012 ንደሓር ክልተ ግዜ ናብ ፍፃመ ቻምፒዮንስ ሊግ በፂሑ ኣይተዓወተን።

ብተመሳሳሊ ሓደ ግዜ ዩሮፓ ሊግ፣ ክልተ ዋንጫታት ጀርመንን ሓደ ዋንጫ ካራባኦን ናብ ፍፃመ በቒዑ ዝሰኣኖም’ዮም።

“ሰባት ብዛዕባ ናብ ፍፃመ በፂሐ ዘይተዓወትኩሎም ዋንጫታት እንታይ ከም ዝብሉ ይርደኣኒ’ዩ፤ ዝህብዎ ሓሳብ ድማ ፍፁም ሓቂ እዩ” ዝበለ ክሎፕ ነዚ ዕድል ግን ክስእነዎ ከም ዘይብሎም ተዛሪቡ።

ክልተ ሸቶታት ዘቑፀረ ጆርጂንዮ ዊናልደም “ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኩሉ ነገር ከም ዝከኣል ኣርእያ” ክብል ንዓወት ጋንትኡ ገሊፅዎ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...