Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ 7 ኣዶታት ብሰንኪ ወሊድ ንሞት ተቓሊዐን

0 152

ኣዲስ ኣበባ፣ 29 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ 90 ኣዶታት ኣብ ገዛ ከምዝወለዳ ቤት ፅሕፈት ሓለዋ ጥዕና እቲ ከተማ ኣፍሊጡ።

ሓላፊት እቲ ቤት ፅሕፈት ወይዘሮ ብርኽቲ ገብረክርስቶስ ከምዝበልኦ፥ ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ 90 ነፍሰፁረ ኣዶታት ኣብ ገዛ ዝወለዳ እንትኾና ካብዚአን እተን 64 ኣብ ክልተ ክፍላተ ከተማ ዝነብራ ኢየን።

ናይዚ ቀንዲ ምኽኒያት ድማ ምድካም ልምዓት ጉጅለን ምውሓት ደገፍን ክትትልን ሰብ ሞያን እዩ ኢለን።

ካብዚ ብተወሳኺ ኣብታ ከተማ ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ 7 ኣዶታት ብሰንኪ ወሊድ ንሞት ተቓሊዐን እየን ክብላ ገሊፀን።

እተን ሞት ዘጋጠመን ኣዴታት ኩለን ቅድመ ክትትል ሕክምና ወሊድ ዝረኸባ ከምዝኾና ድማ ሓቢረን።

ይኹን እምበር ድሕሪ ወሊድ ክግበር ዝግበኦ ክትትል ሕርሲ ብዘይምግባረንን ብካልኦት ምኽኒያታትን ሞት ኣጋጢሙወን ኣሎ።

ንቐፃሊ ካብ ከተማ ጀሚሩ ክሳብ ጣብያ ቤት ምኽሪ ብምዉዳድ ኣብ ገዛ ወሊድ ናብ ባዶ ንምውራድ ሰፊሕ ፃዕሪ የድሊ ኢለን።

“ካብዚ ብተወሳኺ ልምዓት ጉጅለ ጥዕና ክነጠናኽር ትፅቢት ይግበር” ኢለን።

ብዮናታን ግዛቸዉ

Comments
Loading...