Fana: At a Speed of Life!

ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ ኩሎም መስመራት ዶብ ተዓፅዮም

0 187

ኣዲስ ኣበባ፣ 14 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ካብቶም ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ ኣርባዕተ መስመራት ዶብ፤ ከይተዓጸወ ተሪፉ ዝነበረ ኣፍ ደገ ዶብ ቡሬ- ዓሰብ ሎሚ መዓልቲ ከም ዝተዓፀወ ተገሊፁ።

ቢሮ ጉዳያት ኮሚዩኒኬሽንን ሚድያን ክልል ዓፋር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፥ ዶብ ቡሬ- ደባይ ሲማ (ዓሰብ) ሎሚ ንጉሆ’ዩ ብሃንደበት ተዓፅዩ።

ይኹን እምበር ክሳብ ሐዚ ካብ ማእኸላይ መንግስታት ክልትኤን ሃገራት ዝተወሃበ ወግዓዊ መግለፂ የለን።

ካልኦት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ሰለስተ ኣፍደገታት ዶብ ቅድም ኢሎም ዝተዓፅዉ እንትኾኑ፥ እቲ ካብ ዝኽፈት ክሳብ ሎሚ ከይተዓፀወ ፀኒሑ ዝነበረ ዶብ ቡሬ-ዓሰብ ሎሚ መዓልቲ ምዕፃዉ ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሚዩኒኬሽንን ሚድያን ክልል ዓፋር ኣይተ ዑስማን እድሪስ ገሊፆም።

ኢትዮጵያን ኤርትራን 1 ሺሕ ኪሎሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ዶብ እየን ዝዋሰና።

ኣብዚ ነዊሕ ዶብ ንክልቲኤን ሃገራት ከም መእተውን መውፅእን ኮይነን ዘገልግላ ኣርባዕተ ኣፍ ደገታት ኣለዋ።

እተን ሰለስተ ኣፍ ደገታት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ እንትኾና፥ እታ ሓንቲ ኣፍ ደገ ድማ ኣብ ክልል ዓፋር እያ ዘላ።

ብመሰረት እዚ፥ ዛላምበሳ-ሰርሓ፣ ራማ – ክሳድ ዒቃን ሑመራ – ኦምሓጀርን ኣብ ትግራይ ዝርከባ እየን።

ቡሬ- ደባይ ሲማ ድማ፥ ኢትዮጵያ ምስ ወደብ ዓሰብ እትራኸብ ኣብ ክልል ዓፋር እትርከብ ኣፍደገ እያ።

እተን ኣርባዕተ ኣፍ ደገታት ብምኽንያት ኲናት፥ ንዕስራ ዓመታት ተለኲተን ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ሓድሽ ዓመት 2011 ዓ.ም  ብዕሊ ተኸፊተን።

ቀዲመን ካብ ዝተኸፈታ ክልተ ኣፍደገታት፥ እታ ሓንቲ መስመር ዛላምበሳ-ሰርሓ እያ።

Comments
Loading...