Fana: At a Speed of Life!

ካብ ወፃኢ ዓዲ ዝኣቱ ስንዳይ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ንምሽፋን ዘኽእል ትልሚ ተዳሊዩ

0 135

ኣዲስ ኣበባ፣ 12 ሚያዚያ፣ 2011(ኤፍ ቢ ሲ)ካብ ወፃኢ ዓዲ ዝኣቱ ስንዳይ ሙሉእ ብሙሉእ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ንምሽፋን ዘኽእል ትልሚ ከምዝተዳለ ተገሊፁ።

ግብርና ንሃገራዊ ዕብየት ዘለዎ ብፅሒት ልዑል እኳ እንተኾነ ዕብየቱ ግን በቲ ዝድለ ምቅልጣፍ ከምዘይተኽኣለ ተሓቢሩ።

ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስቴር ግብርና ኣይተ ሳኒ ረዲ፥ ኣብ ኣጠቓቕማን ክንክንን ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምትኳር 3 ነጥቢ 6 ሚሊየን ተፋሰሳት ንምድላው ዝተትሓዘ ትልሚ ብዕፅፊ ከምዝተፈፀመ ተዛሪቦም።

ብተወሳኺ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2011/12 ዓ.ም 374 ሚሊየን ኩንታል እቶት ንምርካብ ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕ ከምዘሎ ገሊፆም።

ሎሚ ዘበን ኣብ ኣናእሽቱ ሕርሻታት ብመስኖ ኣቢልካ ንምልማዕ ዝተትሓዘ 1 ነጥቢ 1 ሚሊየን ሄክታር መሬት እውን ካብ ትልሚ ንላዕሊ ምፍፃም ከምዝተኽኣለ ኣብሪሆም።

ኣብቲ ሎሚ መዓልቲ “ግደ ምሁራን፣ ትማሊ፣ ሎሚን ፅባሕን ብዝብል መሪሕ ቃል ብብርኪ ሃገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሳለጥ ዘሎ መድረኽ ዘተ ዝተሳተፉ ምሁራን፥ ዘፈር ግብርና ብዙሓት ፀገማት ከቢበምዎ ከምዘለዉ ብምርቋሕ ካብዚ ንምውፃእ ፃዕሪ ከምዘድሊ ተዛሪቦም።

ሚኒስትር ግብርና ዑመር ሑሴን ብግደኦም፥ ነቶም ፀገማት ንምፍታሕ ዘኽእል ብፍላይ ቴክኖሎጂ ንምጥቃምን ዘመናዊ ስርዓት ሕርሻ ንምኽታልን ምድላዋት ይግበር ምህላዉ ሓቢሮም።

ብተግባር ምጥቃም ከምዝተጀመረ እውን ተዛሪቦም።

ብመሰረት እዚ እዛ ሃገር ካብ ወፃኢ እተእትዎ ዝነበረት ምህርቲ ስንዳይ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ዓመት ሙሉእ ብሙሉእ ብናይ  ውሽጢ ዓዲ ምህርቲ ንምትካእ ዘኽእል ትልሚ ከምዝተትሓዘ ኣብሪሆም።

ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ዘኽእል ሰነድ ከምዝተዳለወ ድማ ሓቢሮም።

ብሃይለኢየሱስ ስዩም

 

Comments
Loading...