Fana: At a Speed of Life!

ሰሜን ኮሪያ ፈተነ ሓድሽ ተወንጫፊ ኣካይዳ

0 260

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ሰሜን ኮሪያ ፈተነ ሓድሽ ተወንጫፊ ከምዘካየደት ተገሊፁ።

መራሕቲ ሰሜን ኮሪያን ኣሜሪካን ንዓመታት ክወናጀሉ ድሕሪ ምፅናሕ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ሰነ 2018 ኣብ ሲንጋፖር ንመጀመርታ እዋን ተራኺቦም እዮም።

ኣብቲ ብብርኪ መራሕቲ ዝተገበረ ረኽቢ፥ ፕሬዚዳነት ትራምፕን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡንን ኢድ ንኢድ ድሕሪ ምጭብባጦም ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ብምትኳት ተዛቲዮም እዮም።

ድሕሪኡ`ውን ንኻልእይ ግዜ ኣብ ቬትናም ዝተራኸቡ እኳ እንተኾኑ፥ እቲ ኩነታት ከምቲ ዓለም ብተስፋ ዝተፀበየቶ ኣይኮነን።

ሕዚ`ውን እቲ ምትፍናንን ምውንጃልን ይርአ።

መንግስታዊ መራኸቢ ሓፋሽ ሰሜን ኮሪያ ብዛዕባ’ቲ ሓድሽ ዓይነት ኣፅዋር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፥ ፈተነ እቲ ኣፅዋር ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዝተረኸቡሉ ኢዩ ተኻይዱ ኢሉ።

እቲ ፈተነ ናብ ዝተፈላለየ ዒላማታት ብምትኳስ ከምዝተፈፀመ እውን ተዛሪቦም።

ተንተንቲ ፖለቲካ ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ፥ እቲ ሓድሽ ኩነት ናብቲ ንኣሜሪካ ስግኣት ዝኾና ነዊሕ ዝውንጨፍ ሚሳይል ናይ ምፍታን እዋን ዝወስድ ፍጻመ ኣይኮነን ኢሎም።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር፥ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ፀቕጢ ንምፍጣር ተባሂሉ ሰሜን ኮርያ ተመሳሳሊ ፈተነ ኣካይዳ ምንባራ ይዝከር።

ብዝኾነ ካብቲ ክልቲኦም መራሕቲ ተራኺቦም ዘካየድዎ ርክብ ንድሓር ኣብ ጉዳይ ኒዩክለር ብዙሕ ምዕባለ ኣይተራእየን።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...