Fana: At a Speed of Life!

ረቂቕ ኣዋጅ ቁፅፅርን ምምሕዳርን ኣፅዋር ኲናት ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ

0 55

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ረቂቕ ኣዋጅ ቁፅፅርን ምምሕዳርን ኣፅዋር ኲናት ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ።

ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌዴሪኢ መበል 33 ስሩዕ ኣኼብኡ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘሳልጠሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ቀሪቡ።

ረቂቕ ኣዋጅ ቁፅፅርን ምምሕዳርን ኣፅዋር ኲናት ውልቀ ሰባት ዝተዓጠቑዎም ዕጥቂታት፥ ፀፅታን ሰላምን ሕብረተሰብ ኣብ ምሕላው ሓገዝቲ ክኾንሉ ዝኽእልሉ ዕድል ንምፍጣር ከምዝሕግዝ ተዘሪቡ።

ስለዝኾነ ኣብ ተግባር ብዘለዉ ሕጊታትን ኣሰራርሓታትን ሽፋን ዘይረኸቡ ጉዳያት ብዝርዝር ሕጊታት ንምድንጋግን ብብርኪ ዓለም ዘይሕጋዊ መሳርሒታት ኲናት ንምቁፅፃር ዝተገበሩ ስምምዕነታት ተግባራዊ ንምግባርን ዘኽእል ስርዓት ኣድላዪ ብምዃኑ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ከምዝተዳለወ እውን ተገሊፁ።

Comments
Loading...