Fana: At a Speed of Life!

ሰብ መዚ ዝተዓልወ መንግስቲ ሱዳን ተኣሲሮም

0 140

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)እቲ ኣብ ሱዳን ዝተጣየሸ ግዜያዊ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ንሰብ መዚ ናይ`ቲ ዝተዓልወ መንግስቲ ሱዳን ኣሲሩ።

እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ንሰልፈኛታት ንኸይብትን’ውን ቃል ኣትዩ።

ሓደ ኣፈኛ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ዝኽእል ሰብ እቶም ተቓወምቲ ሰልፍታት ንክሓፅዩ ድሕሪ ምምሕፃን፥ ድልየቶም ክኽበር ምዃኑ ቃል ኣትዩ።

እቲ ኣብ ሱዳን ንኣዋርሕ ዝቐፀለ ሰላማዊ ሰልፍታት፥ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ነቶም ንኣስታት 30 ዓመታት ነታ ሃገር ዝመርሑ ፕሬዚዳንት ዑመር ሓሰን ኣልነሽር ካብ ስልጥን ኣልዩዎም `ዩ።

ሰልፈኛታት ግን ህዝባዊ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት ካብ ጎደናታት ከምዘይእለዩ ፈኪሮም ኣለዉ።

ኣብ ቅድሚ ኣብ ርእሰ-ከተማ ኻርቱም ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ምክልኻል ድማ ኮፍ ኢሎም ተቓውሞኦም ምስማዕ ቀፂሎም ኣለዉ።

ኣፈኛ እቲ ቤት ምኽሪ ሜ/ጀ ሸምሸዲን ሻንቶ ብሰንበት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ፥ እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ እተን ተቓወምቲ ውድባት ዝተሰማማዓሉ መንግስቲ ንምትካል ድሉው ምዃኑ ገሊፆም።

ብመሰረት እዚ እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ነዞም ዝስዕቡ ሓዊስካ ሓያሎ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ`ሎ።

  • ምምዛዝ ሓደስቲ ኣዘዝቲ ፖሊስን ሰራዊትን
  • ምምዛዝ ሓድሽ ኣዛዚ ሃገራዊ ትካል ስለያን ድሕነትን
  • ምቛም ብልሽውና ዝቃለሳን ነቲ ኣብ መሪሕነት ዝፀንሐ ውድብ ዝምርምራን ኮሚቴታት
  • ምእላይ ናይ`ቲ ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሃን ተነቢሩ ዝፀንሐ ቀይድን ምምያን [ሳንሱር]
  • ምልቃቕ ንሰልፈኛታት ደጊፍኩም ተባሂሎም ዝተኣስሩ ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን
  • ክለሳ ዲፕሎማስያውያን ተልእኾታትን ምስጓግ ኣምባሳደራት ሱዳን ኣብ ኣሜሪካን ስዊዘርላንድን ዝብሉ ውሳነታት ከምዝወሰነ ተገሊፁ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...