Fana: At a Speed of Life!

ቀዳማይ ሃብታም ዓለምና ኣስታት 35 ቢልየን ዶላር መቐሎ ዝግበረሉ ፍትሕ ሓዳር ክፍፅም እዩ

0 394

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ወናኒ ኦንላይን ዕዳጋ ኣማዞን ዝኾነ ቀዳማይ ሃፍታም ዓለምና ጂፍ ቢዞስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ማኬንዚ ኣብ ዓለምና እቲ ዝኸበረ ፍትሕ ክምፅሙ እዮም።

እቲ ኣስታት 35 ቢልየን ዶላር መቐሎ ዝግበረሉ ፍትሕ ኣብ ዓለምና እቲ ክባር እንትኸውን፥ ማኬንዚ ኣብቲ ሰብኣያ ቅድሚ 25 ዓመታት ዘጣየሾ ኩባንያ ኣማዞን ኣርባዕተ ምኢታዊ ብርኪ ክህልዋ እዩ።

ኣብ ጋዜጣ ዋሺንግተን ፖስትን ስፔስ ትራቭልን ግን በፅሒት ኣይክህልዋን።

እዚ ፍትሕ ነቲ ቅድም ክብል ብኣሊክ ዊልደንስተንን በዓልቲ ገዝኡን ተፈፂሙ ዝነበረ ናይ 3 ነጥቢ 8 ቢልየን ዶላር ክብረወሰን ዝሰብር እዩ።

ማኬንዜ ኣብ ትዊተር ገፃ “እቲ ከይዲ ፍትሕ ክልቴና ተሓጋጊዝና መዕለቢ ክረክብ ስለዝገበርና ሕጉስቲ እየ” ክትብል ፅሒፋ።

ቅድሚ እቲ ፍትሕ ማኬንዜ ኣብ ኣማዞን 16 ነጥቢ 3 ብርኪ ነይሩዋ።

ጂፍ ቤዞስ ድሕሪ እዚ ፍትሕ 75 ምኢታዊ ወናኒ ኣማዞን እንትኾን፥ ኣብቲ ትካል ኣብ ከክንዳኣ ክውስን እውን ፍቓድ ሂባቶ ኣላ።

እዞም ኣርባዕተ ቖልዑ ዘለዉዎም ስድራ ቅድሚ ጂፍ ቤዞስ ኣማዞን ምምስራቱ ዝተራኸቡ እንትኾኑ፥ ማኬንዜ ድማ ካብቶም ናይ መጀመሪያ ሰራሕተኛታት ኣማዞን እያ ነይራ።

እቲ ዓብዪ ናይ ኦንላይን ዕዳጋ ኣማዞን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 232 ነጥቢ 8 ቢልየን መሸጣ ከምዘካየደ ይዝከር።

እቲ መሸጣ ነቶም ስድራ 131 ቢልየን ዶላር ዝግመት ሃፍቲ ከጥርዩ ኣኽኢሉዎም እዩ።

ማኬንዜ ክልተ መፃሕቲ ዝፀሓፈት ዕዉትቲ ፀሓፊት እንትትኮን፥ ኣሰናዳኢ ፎክስ ቲቪ ምስዝነበረ ላውረን ሳንቼዝ ርክብ ከምዝጀመረት ይንገር።

 

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...