Fana: At a Speed of Life!

ሰራሕተኛታት ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ካብ 10 ክሳብ 30 ሚኢታዊ ካብ መሃየኦም ንትግራይ ዝኸውን ሓገዝ ገንዘብ ንምውፋይ ቃል ኣቲዮም

0 71

ኣዲስ ኣበባ፣ 14 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ሰራሕተኛታት ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ካብ 10 ክሳብ 30 ሚኢታዊ ካብ መሃየኦም ንትግራይ ዝኸውን ሓገዝ ገንዘብ ንምውፋይ ቃል ኣቲዮም።

70 ሚኢታዊ ሰራሕተኛታት እቲ ቢሮ ካብ ወርሓዊ መሃየኦም 30 ሚኢታዊ ንምውፋይ ቃል ዝኣተዉ እንትኾኑ፥ እቶም ዝተረፉ ሰራሕተኛታት ድማ ካብ ወርሓዊ መሃየኦም 20 ሚኢታዊ ንምውፋይ ቃል ኣቲዮም ኣለዉ።

ብተመሳሳሊ ዜና ልዕሊ 171 ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ “ሓድነትና ንልምዓትን ለውጥን ትግራይ” ብዝብል ብብርኪ ክልል ንዝቐረበ ፃውዒት ሓገዝ ገንዘብ ካብ 5 ክሳብ 10 ሚኢታዊ ካብ ወርሓዊ መሃይኦም ሓገዝ ምውፋዮም ይዝከር።

እቶም ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ኣብቲ ጉዳይ ኣድሂቦም ኣብ ዘካየድዎ መድረኽ ዘተ፥ ኮሚቴ ማናጅመንት እቲ ቢሮ ነብሲ ወከፎም 10 ሚኢታዊ ካልኦት ሰራሕተኛታት ድማ ካብ 5-10 ሚኢታዊ ሓገዝ ንምሃብ እዮም ቃል ኣቲዮም።

ብዮናታን ግዛቸው

Comments
Loading...