Fana: At a Speed of Life!

ስሑል ሽረ ንሙሉዓለም ረጋሳ ኣፈሪሙ

0 134

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ካብ ሓደጋ ምውራድ ንምድሓን ዓሊሙ ኣብ ዝውውር ተፃወትቲ ብዕቱብ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ስሑል ሽረ ኣብ ማእኸል ናይ ምፅዋት ብቕዓት ዘለዎ ሙሉዓለም ረጋሳ ኣፈሪሙ።

ሙሉዓለም ረጋሳ ኣብ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርግስ ን11 ዓመታት ዝተሰለፈ እንትኸውን፥ ኣብ ፃንሒት እዋኑ እታ ጋንታ ብዙሓት ፅዋዓት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዓቲራ እያ።

ብተወሳኺ ኣብ ሃዋሳ ከተማ፣ ሰበታ ከተማ ከምኡ እውን ካብ መፈለምታ ዓመተ 2011 ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ፖሊስ ተሰሊፉ ተፃዊቱ እዩ።

ካብ ፕሪምየር ሊግ ብተወሳኺ ኣብ ብሄራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንብዙሕ ዓመታት ዘገልገለ ሙሉኣለም ረጋሳ፥ ሐዚ ድማ ኣብ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ስሑል ሽረ ን6 ኣዋርሕ ዘፅንሖ ክታም ከምዘንበረ ሶከር ኢትዮጵያ ሓቢሩ።

Comments
Loading...