Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንሰትዮ ዝበፅሑ ፅዕንቶታት ዝቕንሱ ቴክኖሎጂታት ተግባራዊ ክኾኑ እዮም

0 160

ኣዲስ ኣበባ፣ 25 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንሰትዮ ዝበፅሑ ፅዕንቶታት ክቕንሱ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂታት ኣብ ቀረባ እዋን ተግባራዊ ከምዝግበሩ ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኣፍሊጡ።

ኣብ ሸውዓተ ክልላት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ዘለዉ ፅዕንቶታት ከምዘፅንዐ ዝገለፀ እቲ ሚኒስቴር፥ እዚ ኣብ ምቕራፍ ብቴክኖሎጂ ክድገፍ ከምዝኽእል ኣብሪሁ።

ብመሰረት እዚ እቶም ተግባራዊ ዝግበሩ ቴክኖሎጂታት ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሑ፣ ዘመናዊ ማሕረሻን ካልኦትን ዝርከብዎ ከምዝኾኑ ገሊፁ።

ኣብ ሕርሻ ብመስመር ንምዝራእ ዘኽእልን ካብ ጉድጓድ ማይ ንምቕዳሕ ዘኽእልን ቴክኖሎጂ ድማ ኣብ ዝቕፅል እዋን ናብ ስራሕ ንምእታው ትልሚ ከምዝተትሓዘ ሓቢሩ።

Comments
Loading...