Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ዓለምና እታ ዝዓበየት ንህቢ ተረኺባ

0 267

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ዓለምና እታ ዝዓበየት ንህቢ ኣብ ደሴት ኢንዶኔዥያ ተረኺባ።

ሳይንትስት ንዓመታት ዓሌት እቶም ዓብይ ንህቢ ከምዝጠፍኡ እዩ ዝሓስብ ነይሩ።

ሕዚ ግን ክንዲ ዓባይ ኣፃብዕቲ ወዲ ሰብ እትኸውን ንህቢ ኣብ ሓንቲ ደሴት ኢንዶኔዥያ ከምዝተረኸበት ተገሊፁ።

እታ ኣንስተይቲ ንህቢ፥ ደሕሪ ናይ ሰብ ሞያ ናይ መዓልቲታት ኣለሻ እያ ተረኺባ።

እቲ ዓሌታ “ዓብዪ ንህቢ ወለስ” እናተብሃለ ዝፍለጥ ዓሌት ንህቢ እንትኸውን፥ እቲ ስም ድማ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን  ኣብ 1858 ነቲ ዓሌት ንህቢ ዘላለየ እንግሊዛዊ ዳህሳሳይን “ናቹራሊስትን” ኣልፈርድ ወለስ እዩ ተሰይሙ።

ኣብ 1981 ተመራመርቲ ብዙሓት ዓሌት ናይቲ ንህቢ ረኺቦም እኳ እንተነበሩ፥ ድሕሪኡ ግን እቲ ንህቢ ኣይተርኣየን ተባሂሉ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ፥ ሓደ ጉጅለ ነቲ ንህቢ ንምርካብን ስእሊ ንምስኣልን በታ ወለስ ዝተጉዓዘላ መገዲ ኢንዶኔዥያ ከምዝተጓዓዘ ድማ ተገሊፁ።

እታ ኣብ ኢንዶኔዥያ ደሴታት ሞሉካስ ዝተረኸበት ዓባይ ንህቢ ወለስ (ማጋቺል ፕሉቶ)፦

ከባቢ ሽዱሽተ ሳንቲ ሜትሮ ክንፊ ከምዘለዋ ትግመት፤ በዚ ድማ እታ ካብ ዓለምና ዝዓበየት ንህቢ እያ።

እታ ኣንስተይቲ ንህቢ ኣብ ጒላ ፍልሖ እያ ሰፈራ እትሰርሕ።

እዚ ዓሌት ኣናህብ ኣነባብርኡ ኣብ መታሕት ኣብ ዝርከቡ ጫካታትን ኣብ ኣእዋም ኣብ ዝተሰርሑ ሰፈራት ፍልሖን ዝተመስረተ እዩ።

Comments
Loading...