Fana: At a Speed of Life!

ኢትዮጵያን ኬኒያን ኣብ ከባቢ ዶብ ንዝፍጠር ፀገም ፀፅታ ንምፍታሕ ዘኽእል ኮሚቴ ሰላም ንምጥያሽ ተስማሚዐን

0 80

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኢትዮጵያን ኬኒያን ኣብ ከባቢ ዶብ ንዝፍጠር ፀገም ፀፅታ ንምፍታሕ ዘኽእል ኮሚቴ ሰላም ንምጥያሽ ተስማሚዐን።

ካብ 5 ክሳብ 7 ለካቲት ዓመተ 2011 ኣብ ከተማ ኣዳማ ክሳለጥ ዝቐነየ መበል 32 ስሩዕ ኣኼባ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮ-ኬኒያ ውሳነ ብምትሕልላፍ ተዛዚሙ።

ኣብ እዋን እቲ ኣኼባ ጉዳይ ፀፅታ፣ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚን ማሕበራዊን ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነብሩ ህዝብታት ብዝምልከት ልዝብ ከምዝተገበረ ተገሊፁ።

ብመሰረት እዚ ኣብቲ ኣኼባ፥ ኢትዮጵያ ኬኒያን ኣብ ኣዋሰንቲ ዶባት ዘለወን ርክብ ንምጥንኻር ተስማዕሚዐን።

ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ዶብ ንዝፍጠሩ ፀገማት ፀፅታ ንምፍታሕ፥ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ካብ ዘለዉ ዝምልከቶም ኣብያተ ዕዮ፣ ኣብ ከባቢ ዶብ ካብ ዘለዉ ምምሕዳር ክልቲአን ሃገራት ዝተውፃእፅኡ ዓበይቲ ዓዲ ዝሓወሰ ኮሚቴ ሰላም ብምጥያሽ ናብ ስራሕ ንክኣትዋ ተስማዕሚዐን ኣለዋ።

እቲ ስምምዕ ንምትግባር ድማ መራሕቲ ጉጅለ ልኡኽ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ቃለ ጉባኤ ክታሞም ከምዘንበሩ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ፌዴሪኢ ኣፍሊጡ።

Comments
Loading...