Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 188 ሺሕ ኩንታል ሽኮር ንተረባሕቲ ተኸፋፊሉ

0 67

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ 188 ሽሕን 556 ኩንታል ሽኮር ከምዝተኸፋፈለ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትርን ትግራይ ኣፍሊጡ።

ወርሓዊ ድማ 31 ሽሕን 426 ኩንታል ከምዝተኸፋፈለ ተዘሪቡ።

ብተወሳኺ ካብ መንግስቲ ፌዴራል ንትግራይ ብመሰረት ዝበፅሓ ኮታ፥ ወርሓዊ ልዕሊ 2 ሚሊየን ሊትሮ ዘይቲ ከምዝተመደበ መራሒ ጉጅለ ዉድድር ሓለዋ መሰል ሸማቶ አይተ ካሳሁን ክንደያ ተዛሪቦም።

ከም ኣገላልፃ እቶም መራሒ ጉጅለ፥ 66 ሽሕን 417 ኩንታል ስርናይ ካብ መንግስቲ ፌደራል ንክልል ትግራይ ተመዲቡ እዩ።

ኣብ ቀረብ ሽኮርን ዘይትን እኹል ነይሩ ዝበሉ ኣይተ ካሳሁን፥ ይኹን እምበር ኣብ ቀረብ ስርናይ ሕፅረት የጋጥም ምንባሩ ሓቢሮም።

ነዚ እውን ኣብቶም ዝሓለፉ 6 አዋርሕ ቐረብ ስርናይ 290 ሺሕ ኩንታል ክመፅእ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ ዝበሉ ኣይተ ካሳሁን፥ ይኹን እምበር 197 ሺሕ ኩንታል ስራሕ ጥራሕ ክልል ትግራይ ክትረክብ ምኽኣላ ኣብሪሆም።

ስለዝኾነ ኣብታ ክልል ዘለዉ መቐረብቲ ባኒ ነቲ ሕፅረት ንምፍታሕ ካብ መሰረታዊ መቕረብታ ሸቐጥ ወፃእ ካብ ደገ ይዕድጉ ምንባሮም ሓቢሮም።

ብሳራ ኣብራሃለይ

Comments
Loading...