Fana: At a Speed of Life!

ደሕንነትን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ዘጠናኸር 2ይ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ዳያስፖራ ተጋሩ ካብ 24-30 ሓምለ 2011 ዓ.ም ክሳለጥ’ዩ

0 133

ኣዲስ ኣበባ፣ 5 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ደሕንነትን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ዘጠናኸር 2ይ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ዳያስፖራ ተጋሩ ካብ 24 ክሳብ 30 ሓምለ 2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ከምዝሳለጥ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግዲን ኢንዳስትርን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብረሃም ተኸስተ ገሊፆም።

ዶክተር ኣብረሃም ሎሚ መዓልቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ፥ እቲ ፌስቲቫል ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብዝተወደበ ምንቅስቓስ ዳያስፖራ ተጋሩ ንምጥንኻር ዝዓለመ እዩ።

ዳያስፖራ ተጋሩ ካብ’ዚ ተበጊሶም ኣብ ኢንቨስትመንት ትግራይ ግደኦም ከበርክቱ ትፅቢት ይግበር ኢሎም።

ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕባይ ሰደድን ምጥንኻር ዕቋር እዛ ክልልን ዘለዎም ግደ ክዓዝዝ እቲ ፌስቲቫል ግድኡ ከበርክት እዩ ኢሎም ዶክተር ኣብረሃም።

ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንክጠናኸር እቲ ዝዳሎ ፌስቲቫል ዓብይ ትርጉም ክህልዎ እዩ።

ከምኣገላልፃ ዶክተር ኣብርሃም፥ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍላተ ዓለም ዝርከቡ ዳያስፖራ ተጋሩ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንክጠናኸር ግደኦም እናበርከቱ እዮም።

ስለዝኾነ እቲ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ዳያስፖራ ተጋሩ፥ ሓድነትን ሃለዋትን ህዝቢ ትግራይ ካብ ምጥኻር ብተወሳኺ ዳያስፖራ ተጋሩ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ስራሕቲ ልምዓትን ክነጥፉ በሪ ዝኸፍት ከምዝኾነ ዶክተር ኣብርሃም ገሊፆም።

እቲ ፌስቲቫል ካብ 24 ሓምለ ጀሚሩ ዝሳለጥ እንትኸውን፥ እቲ ስነ ሰርዓት ዑደት፣ ስፖርታዊ ዉድድርን ኤግዚብሽንን ዘካተተ እዩ።

ብብርኪ ክልል ነዚ ዘፈፅም ኮሚቴ ተጣይሹ ከምዘሎ ዝገለፁ ዶክተር ኣብርሃም፥ ኣብ 11 ለካቲትን 20 ጉንበትን ነቲ ፌስቲቫል ናይ ምልዕዓል ስራሕቲ ክሳለጥ እዩ።

ቀዳማይ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ዳያስፖራ ተጋሩ ሓምለ 2006 ዓ.ም ከምዝተሳለጠ ይዝከር።

ብዮናታን ግዛቸዉ

Comments
Loading...