Fana: At a Speed of Life!

ኣርባዕተ ቆልዑን ልዕሊኡን ንዝወልዳ ሃንጋሪያውያን ኣዶታት ካብ ገብሪ ናፃ ክኾና እየን

0 210

ኣዲስ ኣበባ ፣ 4 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ቀዳማይ ሚንስትር ሃንጋሪ ኣርባዕተ ቆልዑን ልዕሊኡን ንዝወልዳ ሃንጋሪያውያን ኣደታት ኣብ ሙሉእ ዕድሚአን ካብ ኣታዊአን ግብሪ ከም ዘይኸፍላ ኣፍሊጦም።

ኣብታ ሃንጋሪ፥ ቁፅሪ ዝውለዱ ህፃናት ንምውሳኽ ዝዓለመ ውጥን ወግዓዊ ኮይኑ ኣሎ።

ቀዳማይ ሚንስትር ቪክቶር ኦርባን፥ እቲ ውሳነ ኣብ ፍልሰት ዘይተመርኮሰ መፃኢ ሃገሮም ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ተዛሪቦም።

በዝሒ ህዝቢ ሃንጋሪ ኣብ ዓመት ብ32 ሺሕ ምንካይ ዝተርኣዮ እንትኸውን፥ ደቂ ኣንስትዮ እታ ሃገር ምስ ናይ ኣውሮፓ ክነፃፀራ እንከለዋ ዝነኣሰ ቁፅሪ ውላድ ኣለወን።

ስለዝኾነ በቲ ሓድሽ ስጉምቲ፥ ሓደሽቲ መፃምዲ ካብ ወለድ ነፃ ዝኾነ 36 ሺሕ ዶላር ኣሜሪካ ክረኽቡ ሰለስተ ቆልዑ ምስ ወለዱ ድማ እቲ ልቓሕ ክስረዘሎም ከም ዝግበር ተገለፁ።

እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዘስምዕዎ ህዝባዊ መደረ ንመጠን ወሊድ ንምትብባዕ ዝተዳለወ በዓል ሸውዓተ ነጥቢ ብዕሊ ኣፈሊሞም።

ኣብ ትልሚ መንግስቲ ካብ ዝተኻተቱ ነጥብታት፥

  • ኣብ ዝመፅኡ ሰለስተ ዓመታት ዝኽፈቱ 21 ሺሕ  መሕብሐቢ ወይ መውዓሊ ህፃናት ክህልዉ እዮም
  • ኣብ ስርዓተ ጥዕና እታ ሃገር ፈሰስ ዝግበር ተወሳኺ 2 ነጥቢ 5 ቢልየን ዶላር ኣሜሪካ ክምደብ እዩ
  • ኣብ ምውናን መንበሪ ገዛ ዝግበር ድጎማ ክህሊ እዩ
  • ሸውዓተ ሰብ ኮፍ ዘብላ መኻይን ንዝዕድጉ ዜጋታት ዝግበር ሓገዝ መንግስቲ ከምዝህሉ ዝገልፁ ነጥብታት ተጠቀስቲ እዮም።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...