Fana: At a Speed of Life!

ተጓዓዝቲ ተጋሩ ጉዕዞ ኣሉላ ሎሚ መዓልቲ ተበጊሶም

0 135

ኣዲስ ኣበባ፣ 3 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ብምኽንያት መበል 122 ዓመት መስዋእቲ ስሙይ ኣፍሪካዊ ጀነራል ኣሉላ ኣባናጋ ዝግበር ጉዕዞ ሎሚ መዓልቲ ጀሚሩ።

ብሰብ ሕድሪ ዝተሰናደአ ጉዕዞ ዓድዋ ሎሚ ዕለተ ሰንበት ዕለት 3 ለካቲት 2011 ዓ.ም ልክዕ ሰዓት 12:00 ናይ ንጉሆ ዝጀመረ እንትኸውን፥ መበገሲኡ ድማ ካብ ቤተመንግስቲ ሃፀይ ዮውሃን ራብዓይ’ዩ ነይሩ።

እቲ ታሪኻዊ ጉዕዞ ንልዕሊ 3 ማዓልቲ ዝግበር ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ተጓዓዝቲ ዝተሳተፉሉ እዩ።

ፀሓፊ ታሪኽ ኣይተ ኣታኽልቲ ሓጎስ ስለ ኩናት ዓድዋ፣ ጅግንነት ኣሉላን ኢሉ ውን ውፅኢት እቲ ዝተገብረ ኩናትን ተዘንቱ ”ኲናት ዓድዋን መዘዛቱን” ዘርእስታ መፅሓፍ ንተጓዓዝቲ ኣበርኪቱሎም።

እቲ ጉዕዞ፥”ዓድዋ ሰብ ዋና ኣለውዋ!” ዝብል ቴማ ዘለዎ እዮ።

Comments
Loading...