Fana: At a Speed of Life!

መቐለ 70 እንደርታ ንፋሲል 1 ንባዶ ብምርታዕ ደረጀኣ ኣመሓይሻ

0 111

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ተመዓራራዪ ፀወታ መቐለ 70 እንደርታን ፋሲል ከነማን ኣብ ዓለም ለኻዊ ስታዲየም ትግራይ ሎሚ መዓልቲ ተኻይዱ።

ኣብቲ ዝተሳለጠ ፀወታ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ልዕሊ ፋሲል ከነማ 1 ንባዶ ተዓዊታ።

ነታ ሸቶ ኣማኑኤል ገብረሚካኤል ኣብ መበል 52 ደቒቓ ዘቑፀራ እንትኸውን፥ እታ ሸቶ ንባዕሉ መበል ታሽዐይቲ ንጋንትኡ ድማ ሙሉእ 3 ነጥቢ ዘዕተረት እያ።

ብመሰረት እዚ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ክሳብ ሐዚ ኣብ ዝገበረቶም ፀወታታት 26 ነጥብታት ብምውህላል ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ኣላ።

መቐለ 70 እንደርታ ድሕረ ሐዚ እትፃወቶ 3 ተመዓራራዪ ፀወታ ዝተረፋ እንትኸውን፥ ተፃወትቲ እታ ጋንታ ክሳብ ሐዚ ብዘሎዎም ምንቅስቓሳ ዝሓሹ ከምዝኾኑ ተገሊፁ።

ጋንታ ስሑል ሽረ ምስ ባህርዳር ከተማ ኣብ ስታዲየም ባህርዳር ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ 2 ንባዶ ተረቲዓ ኣላ።

ጅማ ኣባ ጅፋር ምስ ድሬዳዋ ከተማ ኣብ ዝገበርዎ ፀወታ ድማ 3 ን3 ብዝኾነ ማዕረ ውፅኢት ተዛዚሙ።

Comments
Loading...