Fana: At a Speed of Life!

ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፋሲል ከነማ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ እንትበፅሕ ድሙቕ ኣቀባበላ ከምዝተገበረሎም ገሊፆም

0 170

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፋሲል ከነማ ፀወተኦም ምስ መቐለ 70 እንደርታ ንምክያድ ዓሊሞም ሎሚ ንጎሆ መቐለ ኣቲዮም።

እቶም ኣባላት ጋንታ ኣብ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ እንትበፅሕ ድሙቕ ኣቀባበላ ከምዝተገበረሎም ድማ ገሊፆም።

ደገፍቲ መቐለ 70 እንደርታ፥ እወንታዊ ስነ ምግባር ብዝተመልኦ “እንኳዕ ብደሓን መፃእኹም!” ዝብል ባነር ኣዳሊዮም ከምዝተቐበልዎም ፋሲል ከነማ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ፌስ ቡክ ገፁ ፅሒፉ።

ብተወሳኺ መለለዪ ባህላዊ ምግቢ እንደርታ ዝኾነ ሕምባሻ ብምቑራስ እቲ ስነ-ስርዓት ኣቀባብላ ኣድሚቐምዎ እዮም።

በዚ እውን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፋሲል ከተማ ዝተሰመዖ ታሕጓስ ገሊፁ።

ኣብ መበል ሳልሳይ ሰሙን ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መቐለ 70 እንደርታን ፋሲል ከነማን ክካየድ ዝነበረ ፀወታ ብይሕደር ክሳብ ሐዚ ከይተሳለጠ ፀኒሑ እዩ።

ርእሳነ ምምሕዳር ክልቲአን ክልላት ኣብ ፀፀታ ንዝፍጠሩ ፀገማት ንምምዕርራይ ብመሰረት ዝኣተውዎ ቃል ድማ፥ እቲ ፀወታ ፅባሕ ሓሙስ ሰዓት 9:00 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታዲየም ትግራይ ክካየድ እዩ።

Comments
Loading...