Fana: At a Speed of Life!

ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንሚኒስትራታ ክሳዕ ዕለተ ሞቶም መሃያ ከምእትኸፍል ኣፍሊጣ

0 62

ኣዲስ ኣበባ፣ 28 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) መንግስቲ ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሚኒስትራት እታ ሃገር ብህይወት ክሳብ ዘለው መሃያን ካልእ ጥቕማ ጥቕምታትን ክወሃቦም ንዝገብር ድንጋገ ከይስረዝ ይከላኸል ኣሎ።

እቲ መንግስቲ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ፥ እቲ ክፍሊት ነቶም ሰበስልጠን ንምህፍታም ዓሊሙ ዝወሃብ ከምዘይኮነ ሓቢሩ።

መንግስቲ ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፥ ካብ ስልጣን ንዝተኣለዩ ሚኒስትራት ልዕሊ 2 ሽሕ ዶላር ኣሜሪካ ሓገዛት ክወሃቦም ብምድንጋጉ ብዙሕ ክንቀፍ ፀኒሑ እዩ።

ምኽንያቱ ድማ ዝበዝሕ ህዝቢ ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንኮ ኣብ ድኽነት እዩ ዝነብር ብዝበል ከምዝኾነ ተገሊፁ።

መንግስቲ እታ ሃገር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፥ ነቶም ሚኒስትራት ዝወሃብ ሓገዝ መሰረታዊ ጠለባቶም ንምምላእ ተሓሲቡ ንመግቢ፣ መፅለልን ክንክን ጥዕናን ዝኸውን ዝተሓተ ከም ዝኾነ ገሊፁ።

መበገሲኡ ድማ እቶም ሚኒስትራት “ናብ ስእነት ምእንቲ ከይወድቁ” ከምዝኾነ ተሓቢሩ።

ካብእቶም ድንጋገታት እቲ ቀዳማይ ድንጋገ፥ ቀዳማይ ሚኒስንር እታ ሃገር ንዝነበሩ ካብ መዚነቶም እንትእለዩ 30 ሚኢታዊ መሃያ ህልው ቀዳማይ ሚኒስትር፣ ሓደ ትኬት ኣየር ቢዝነስ ክላስ ከምኡውን ወርሓዊ ንመፅለሊ ዝኸውን 5 ሽሕ ዶላር ኣሜሪካ ክወሃቦም ዝገብር እዩ ተባሂሉ።

እቲ ካልኣይ ድንጋገ ድማ፥ ሚኒስትራት ንዝነበሩ 30 ሚኢታዊ መሃያ ህልው ሚኒስትር፣ 1 ሽሕ ዶላር ንመፅለሊ፣ ሓደ ናይ ቢዝነስ ክላስ ናይ ኣየር ትኬት ከምዝወሃቡ ሮይተርስ ሓቢሩ።

Comments
Loading...