Fana: At a Speed of Life!

ኣብ መንጎ ኢትዩ-ኤርትራ ዝተገበረ ዕርቀ ሰላም ስዒቡ ኤርትራዊያን ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ሕክምና ይረኽቡ ኣለዉ

0 295

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ መንጎ ኢትዮ-ኤርትራ ዝተገበረ ዕርቀ ሰላም ስዒቡ ኤርትራዊያን አብ ትግራይ ግልጋሎት ሕክምና ይረኽቡ ምህላዎም ተገሊፁ።

ብመሰረት እዚ እቶም ካብ ኤርትራ ሪፈር ወረቐት ሒዞም ብምምፃእ ኣብ ትግራይ፣ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ግልጋሎት ዝረኽቡ ዘለዉ ወገናት፥ በቲ ዝተገበረሎም ሕክምና ሕጉሳት ምዃኖም ተዛሪቦም።

ስለዝኾነ አብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተጀመረ ርክብ ሰላም ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ ሓቢሮም።

ካብ ሆስፒታል ኦሮታ ከተማ አስመራ ናብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሪፈር ወረቐት ዝተውሃበን ኤርትራዊት ኣዶ፥ ኣብቲ ሆስፒታል ግቡእ ድጋፍን ክትትልን ሕክምና ምርካበን ተዛሪበን።

ብተመሳሳሊ ካብ ዞባ ዓዲዃላ ጓሎም ሒዞም ብምምፃእ ንሳልሳይ ጊዜ ኣብ ዓይደር እናሐከሙ ዝርከቡ ኣይተ ኣስመሮም ፍስሃ፥ በቲ ትካል ንዝተገበረሎም ግቡእ ግልጋሎት ሕክምና አመስጊኖም።

መተሓባበሪት ነርሲ ሲስተር አልማዝ ኣበራሽ ብግደአን፥ “ሞያ ሕክምና ብሄር ዘይፈሊን ዓሌት ዘይቖፅርን ብምዃኑ ኩሉ ዜጋ ኣብ ኩሉ ከባቢ ብማዕረ ግልጋሎት ሕክምና ክረክብ አለዎ” ኢለን።

እዚ ተግባር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተጀመረ ሰላም ካብ ምጥንኻር ብዝዘለለ ሓድነት ክልቲኡ ህዝቢ ክፀንዕ ከመዝገብር ተዛሪበን።

ፍልፍል፦ድወት

Comments
Loading...