Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ትግራይ፥ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሎም ከባቢታት ምትካኽ ሽጋራ ንምንካይ ይሰርሕ ኣሎ

0 108

ኣዲስ ኣበባ፣ 22 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ህዝቢ ኣብ ዝተአከበሎም ከባብታት ምትካኽ ሽጋራ ንምንካይ ዘኽእል ስራሕ ይዕመም ከምዘሎ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና እቲ ክልል ኣፍሊጡ።

ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዳህሳስ ምክያዱ ዝሓበሩ ወናኒ ኣዉራ ከይዲ ስራሕ ምምሕዳር ቑፅፅር ምግብን መድሓኒትን እቲ ቢሮ አይተ ባህረ ተካ፥ ድሕሪ እቲ ዳህሳስ 1 ሽሕን 124 ትካላት ቑፅፅር ከምዝተኻየደለን ኣብመሪሆም።

ብመሰረት እዚ ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ዝረኣየለን 122 ትካላት ብገንዘብ ከምዝተቀፅዓ ብምግላፅ፥ 48 እንዳ መሸታን ሆቴላትን ከም ዝተዓሸጋ እውን ተዛሪቦም።

ዓንቀፅ 32 ደምቢ ቑፅሪ 83/2006፥ ዝኾነ ዉልቀ ሰብ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሎም ከባብታት ሽጋራ ንከየትክኽ ዝድንግግ እዩ።

ነዚ ደምቢ ዝጠሓሰ ሰብ ድማ ክሳብ ብር 3 ሺሕ ቕፅዓት ከም ዝስዕቦ እዮም ኣይተ ባህረ ዝተዛረቡ።

ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ከተማ መቐለ’ዉን መፅናዕታዊ ዳህሳስ ብምክያድ ኣብ 513 ትካላት ተፍትሽ ምክያዱ ኣብሪሆም።

ፋና ብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬት ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ መቐለ ብግደኦም፥ ክልል ትግራይ ብብርኪ ሃገር ዝረኸበቶ ሽልማት ኣብ ተግባር ዉዒሉ ምንባሩ ኣዘኻኺሮም።

ነዚ እውን ቅድሚ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሎም ከባብታት ሽጋራ ምትካኽ ነክዩ ምንባሩ ዝገለፁ እቶም ነበርቲ፥ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ቑፅሪ መትከኽቲ ይውስኽ ከም ዘሎ ትዕዝብቶም ተዛሪቦም።

ብሳራ ኣብረሃለይ

Comments
Loading...