Fana: At a Speed of Life!

መናእሰይ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣጀንዳ ፈጠርቲ እምበር ኣብ ዝተፈጠረ ኣጀንዳ ዝከላኸሉ ክኾኑ የብሎምን-መፅናዕቲ

0 154

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)መናእሰይ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ተሳትፎ ኣጀንዳ ፈጠርቲ እምበር ኣብ ዝተፈጠረ ኣጀንዳ ጥራሕ ዝከላኸሉ ክኾኑ የብሎምን ተባሂሉ።

ብምምሕዳር ክፍለ ከተማ ዓዲሓቂ ዝተዳለወን ኣብ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሚድያ መሰረት ዝገበረን ዘተ ተሳሊጡ።
ኣብቲ መድረኽ ዘተ፥ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሚድያ ኣመልኪቱ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ቀሪቡ።

ነቲ ፅሑፍ ዘቕረቡ ኣይተ ተኽለማሪያም ኣባዲ ከም ዝበልዎ፥ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ዝነኣድ ከምዝኾነ ተዛሪቦም።

እቲ ቃልሲ ብዋንኡ ስርዓት ዴሞክራሲ ንክዕምብብ፣ ልዕልነት ሕጊ ንክረጋገፅ፣ ሕገ መንግስቲ ንክኽበርን ዜጋታት ሰብኣዊ መሰሎም ንክኽበርን ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ተደሪኹ ዝግበር ብምዃኑ ዝተባባዕ እዩ እውን ኢሎም።

እዚ ድማ ሃገር ናይ ምፍራስ ኣጀንዳ ሒዞም ንዝንቀሳቐሱ ኣካላት ኣጀንደኦም ኣብ ምቅላዕን ምፍራስን ከም ክልል ኢሉ እውን ሃገር ሓጋዚ ከምኾነ ተዛሪቦም።

ይኹን እምበር መናእሰይ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝገብርዎ ቃልሲ ተኸላኸልቲ ጥራሕ ከይኮኑስ ኣጥቃዐቲ እውን ክኾኑ ይግባእ ኢሎም።

ነዚ ድማ ኣብ ዝተፈጠረሎም ኣጀንዳ ጥራሕ ዘይኮነስ ባዕሎም ኣጀንዳ ብምፍጣር ፅዕንቶ ፈጠርቲ ክኾኑ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲቦም።

ብሃፍቶም ሃይለ

Comments
Loading...