Fana: At a Speed of Life!

ቀዳማይ ሚኒስትር ሊዮ ቫራድካር ኣብ ትግራይ ዝጀመርዎ ዕላዊ ዑደት ስራሕ ሎሚ መዓልቲ እውን ይቕፅል ኣሎ

0 93

ኣዲስ ኣበባ፣ 3 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገረ ኣየርላንድ ሊዮ ቫራድካር ትማሊ ኣብ ዞባ መእኸል ትግራይ ዝጀመርዎ ዕላዊ ዑደት ስራሕ ሎሚ መዓልቲ እውን ናብ ዞባ ሰሜናዊ መዕራብ ብምሽግጋር ይቕፅል ኣሎ።

ፕሮጀክት ኣይርሽ አይድ ኣብ ትግራይ ኣብ 1994 ዓ.ም ዝጀመረ እንትኸውን፥ ኣብ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ልምዓት መስኖ፣ ሕክምናን ምርባሕን እንስሳት ትኹረት ብምግባር ኣብ ኣርባዕተ ፕሮጀክትታት ዝነጥፍ እዩ።

እቶም ፕሮጀክት ኣብ’ዚ ሐዚ እዋን ኣብ 13 ወረዳታትን 52 ጣብያታትን ተግባራዊ ይግበሩ ከምዘለዉ ተሓቢሩ።

ኣይሪሽ አይድ ንዝሓለፉ 17 ዓመታት ኣብ ትግራይ በቢዓመቱ ልዕሊ 25 ሚሊየን ብር ብምስላዕ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፀገማት ህዝቢ ኣብ ምፍታሕ ልዑል ግደ ከምዘበርከተ ድማ ኣተሓባባሪ ፕሮጀክት ኣይሪሽ አይድ ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ግርማይ ሽኑን ገሊፆም።

ስለዝኾነ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኣየርላንድ ካብቶም ብሮጀክትታት ሓደ ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእኸል ወረዳ ውቕሮ ማራይ ዝርከብ ማእኸል ሕክምናን ምድቓልን እንስሳት ትማሊ ዑደት ገይሩ እዩ።

እቲ ማእኸል 1 ነጥቢ 2 ሚሊየን ብር ካብ ኣይሪሽ አይድ ፍርቂ ሚሊየን ብር ድማ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከቡ ሓረስቶት ብምውፃእ ብድምር ብ1 ነጥቢ 7 ሚሊየን ብር ዝተሃንፀ እንትኸውን፥ ኣብዚ ሐዚ እዋን ንልዕሊ 200 ሺሕ እንስሳት ግልጋሎት ሕክምና ዝህብ ዘሎ እዩ።

ኣብ ናይ ትማሊ ዑደት፥ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ማይጨው ዝርከብ በቲ ፕሮጀክት
ዝሕገዝ ቤት ትምህርቲ፣ ጣቢያ ጥዕና ከምኡ እውን ምፍራይን ምርባሕን ደርሁን ጤለ በጊዕን ተኻቲቶም እዮም።

ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኣየርላንድ ትማሊ ዝተዓዘቦ ማእኸል ምፍራይን ምርባሕን ደርሁን ጤለ በጊዕን ታሕታይ ማይጨው፥ ተሓራሲ መሬት ዘይብሎም ኣብ ትሑት ናብራ ዝርከቡ ኣስታት 800 ንዝኾኑ መናእሰይን ደቂ ኣንስቲዮን ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ ከምዝኾነ ድማ ኣብ እዋን እቲ ዑደት ተዘሪቡ።

ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገረ ኣየርላንድ ሊዮ ቫራድካር ዝመርሕዎም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኣየር ላንድ ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ውዕሎኦም፥ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ማእኸል መዕቖቢ ስደተኛታት ማይዓይኒ ከምኡ እውን ኣብ ታሕታይ ቆራሮ ዝተሳለጡ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ክዕዘቡ እዮም።

ብምቕፃል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ሓዊሱ ምስ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ እቲ ክልል ዘተ ከምዝገብሩ ተገሊፁ።

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየር ላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ዑደት ስራሕ ንምግባር ትማሊ ንጎሆ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ይዝከር።

ብዓብዱ ካሕሳይ

Comments
Loading...